„Filologia polska w praktyce”

Sekretariat Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”

Gmach Wydziału Polonistyki, pokój nr 47 na III piętrze,  (teren kampusu centralnego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

tel: (+48 22) 552 10 26 (w terminach dyżurów). 

e-mail: podyplomowe.ips@uw.edu.pl

Dyżury stacjonarne:

Czwartek: 12.00 – 15.00

 

Studia kwalifikacyjne, trwające trzy semestry:

Studia doskonalące, trwające dwa semestry:

 

 

 

 

 

Inne informacje