Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. ucz.
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
Środa 15:15 – 16:45, s. 49
Inne terminy ustalane po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 
prof. dr hab. Przemysław Gębal
e-mail: p.gebal@uw.edu.pl
 
dr Beata Jędryka
e-mail: beata.jedryka@uw.edu.pl
Środa 13:15 – 14:15, s. 48
 
dr Tomasz Karpowicz
e-mail: t.karpowicz@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego
Piątek 11:30 – 13:00, s. 49
 
dr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl
Czwartek 18:00 – 19:00, online
meet.google.com/ffb-yrtu-hifPiątek 17:00 – 18:00, Karowa 20
(po uprzednim umówieniu)
 
dr Marta Piasecka
e-mail: marta.piasecka@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji glottodydaktycznej
Poniedziałek 15:00 – 16:00, s. 48
Inne terminy ustalane po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 
dr Milena Wojtyńska-Nowotka
e-mail: m.wojtynska-no@uw.edu.pl
Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”
Środa 13:15 – 14:15, s. 09

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 
dr hab. Jolanta Chojak, prof. ucz.
 
dr hab. Zofia Zaron, prof. ucz.
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl
 
dr Andrzej Guzek