Zakład Retoryki i Mediów

Strona zakładu: retoryka-media.uw.edu.pl

Pracownia Retoryki Stosowanej
http://retoryka-media.uw.edu.pl/zaklad-retoryki-i-mediow/pracownia-retoryki-stosowanej/

Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki:
http://retoryka-media.uw.edu.pl/zaklad-retoryki-i-mediow/pracownia-do-badan-historii-i-teorii-retoryki/

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023

 

Pracownicy
 
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz.
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów
Przewodnicząca Rady Instytutu
Kierownik Pracowni Retoryki Stosowanej
Poniedziałek 18:15 – 18:45, p. 52
Wtorek 9:30 – 10:30, p. 52
   
dr Mariola Jankun-Dopart Środa, godz. 14.00-15.00 s. 52
 
dr hab. Krzysztof Kopczyński, prof. ucz.
e-mail: krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl
   
doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl
Poniedziałek 13:15 – 14:00, p. 52
 
dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
e-mail: a.miloszewska@uw.edu.pl
Wtorek 11:15 – 12:00, p. 52
proszę o uprzedni kontakt mailowy
 
dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji filologia dla mediów
Poniedziałek 15:00 – 15:45, p. 52
proszę o uprzedni kontakt mailowy lub po mailowym uzgodnieniu terminu – rozmowa online
 
dr Agnieszka Szurek
e-mail: agnieszka.szurek@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji translatorskiej
Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki
Poniedziałek 13:15 – 14:45, p. 52
lub po mailowym uzgodnieniu terminu – rozmowa online

 

Pracownicy emerytowani
 
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl