Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

Na studia kwalifikacyjne w zakresie modułu programowego Specjalizacja nauczycielska dla polonistów przyjmowane są osoby z tytułem magistra filologii polskiej. Można jednak podjąć studia podyplomowe w trakcie studiów II stopnia, przy czym warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów kwalifikacyjnych w zakresie specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów magisterskich. Kandydaci z tytułem zawodowym licencjata filologii polskiej są proszeni o dołączenie do podania dodatkowego dokumentu: zaświadczenia o podjęciu studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej.

Studia podyplomowe Specjalizacja nauczycielska dla polonistów skierowana jest do osób, które ukończyły studia w zakresie polonistyki, ale nie uzyskały w ich trakcie kwalifikacji nauczycielskich. Propozycja programowa dostosowana jest do obowiązujących standardów kształcenia opublikowanych przez MNiSW w styczniu 2012 r. Absolwent studiów podyplomowych Specjalizacja nauczycielska jest przygotowany do pracy nauczyciela w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa (także prywatnego)

Program studiów

Dostosowanie programu SNdP do standardu kształcenia nauczycieli 2019 [PDF]