Dyżury

dr Helena Balcerek
helena.balcerek@uw.edu.pl
Wtorek 11:30 – 12:30, p. 9
 
dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
g.babiak@uw.edu.pl
Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych
Poniedziałek 15:00 – 17:00, s. 51
 
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz.
a.budzynska@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów
Przewodnicząca Rady Instytutu
Kierownik Pracowni Retoryki Stosowanej
Poniedziałek 18:15 – 18:45, p. 52
Wtorek 9:30 – 10:30, p. 52
 
prof. dr hab. Sławomir Buryła
s.buryla@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
Środa 11:30 – 12:30, pok. 7a
 
dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
a.j.cegiela@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa
Poniedziałek 14:00 – 15:00, s. 51
 
dr Beata Ciecierska-Zajdel
b.ciecierska-z@uw.edu.pl
Wtorek 16:30 – 17:15, Karowa 20, sala 210 lub online
lub online po wcześniejszym kontakcie mailowym: https://meet.google.com/baw-wdnn-tja
Piątek 9:00 – 10:00, online
po wcześniejszym kontakcie mailowym: https://meet.google.com/baw-wdnn-tja
 
dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. ucz.
kdrozdz@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
Środa 15:15 – 16:45, s. 49
Inne terminy ustalane po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 
dr Dariusz Dziurzyński
dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej
urlop naukowy
 
dr Michał Friedrich
m.friedrich@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Piątek 11:30 – 12:30, p. 9 ew. 47
 
dr Joanna Frużyńska
j.fruzynska@uw.edu.pl
Wtorek 15:00 – 16:00, p. 9
 
prof. dr hab. Przemysław Gębal
p.gebal@uw.edu.pl
 
dr Mariola Jankun-Dopart
g.jankun-dopart@uw.edu.pl
Środa, godz. 14.00-15.00 s. 52
 
dr hab. Olga Jauer-Niworowska
o.jauer-niworo@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu
Poniedziałek 11:00 – 13:00, Karowa 20, sala 210A
 
dr Beata Jędryka
beata.jedryka@uw.edu.pl
Środa 13:15 – 14:15, s. 48
 
dr Tomasz Karpowicz
t.karpowicz@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego
Piątek 11:30 – 13:00, s. 49
 
dr Alicja Karsznia-Sobczak
a.karszniaso@uw.edu.pl
Piątek 9:45 – 11:15, s. 46, Wydział Polonistyki
po wcześniejszym kontakcie mailowym
 
dr hab. Jarosław Klejnocki
j.klejnocki@uw.edu.pl
Środa 17:00 – 18:00, p. 9
 
dr hab. Krzysztof Kopczyński, prof. ucz.
krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl
 
dr Tomasz Kowalczuk
t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
Poniedziałek 11:15 – 12:15, p. 47
 
mgr Ewa Kozłowska
e.kozlowska@uw.edu.pl
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku filologia polska oraz logopedia ogólna i kliniczna
Kierownik Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”
Czwartek 10:30 – 13:30, p. 9
 
dr Dorota Kruk
dorota.kruk@uw.edu.pl
Czwartek 18:00 – 19:00, online
meet.google.com/ffb-yrtu-hif
Piątek 17:00 – 18:00, Karowa 20
(po uprzednim umówieniu)
 
dr Marlena Kurowska
m.kurowska5@uw.edu.pl
Kierownik Gabinetu Logopedycznego
Czwartek 13:00 – 14:00, Karowa 20, sala 210
 
doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
p.lehr-splawinski@uw.edu.pl
Poniedziałek 13:15 – 14:00, p. 52
 
dr hab. Anita Lorenc, prof. ucz.
anita.lorenc@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej
im. Marii Przybysz-Piwko
Poniedziałek 14:45 – 15:45, Karowa 20, sala 202A
 
dr Katarzyna Maciejak
k.maciejak@uw.edu.pl
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku filologia polska
Opiekun studentów na specjalizacji nauczycielskiej
Wtorek 16:30 – 17:30, p. 9
 
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
amikolajczuk@tlen.pl
Poniedziałek 16:45 – 17:45, p. 47
 
dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
a.miloszewska@uw.edu.pl
Wtorek 11:15 – 12:00, p. 52
proszę o uprzedni kontakt mailowy
 
dr Ewa Modrzejewska
e.modrzejewska@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji filologia dla mediów
Poniedziałek 15:00 – 15:45, p. 52
proszę o uprzedni kontakt mailowy lub po mailowym uzgodnieniu terminu – rozmowa online
 
dr Marta Piasecka
marta.piasecka@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji glottodydaktycznej
Poniedziałek 15:00 – 16:00, s. 48
Inne terminy ustalane po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 
dr Kamila Potocka-Pirosz
k.potocka@uw.edu.pl
Opiekun studentów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna
Piątek 9:30 – 10:30, (dyżur zdalny)
na dyżur proszę umówić się wcześniej mailowo, https://meet.google.com/xzq-ttad-ggv
 
dr Elżbieta Sadowska
e.sadowska3@uw.edu.pl
Opiekun praktyk logopedycznych
Wtorek 9:30 – 11:00, Karowa 20, sala 210
po wcześniejszym kontakcie mailowym
 
dr hab. Natalia Siudzińska, prof. ucz.
n.siudzinska@uw.edu.pl
Poniedziałek 11:15 – 12:15, Karowa 20, sala 210
 
dr Zofia Smuga
z.smuga@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji edytorstwo naukowe i edycja tekstu dla polonistów
Wtorek 17:30 – 18:30, (dyżur zdalny)
 
dr hab. Marzena Stępień, prof. ucz.
marzena.stepien@uw.edu.pl
Czwartek 10:30 – 11:30, Karowa 20, sala 210
(istnieje możliwość połączenia się online przez Google Meet, ale proszę najpierw wysłać e-mail w tej sprawie)
 
dr Agnieszka Szurek
agnieszka.szurek@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji translatorskiej
Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki
Poniedziałek 13:15 – 14:45, p. 52
lub po mailowym uzgodnieniu terminu – rozmowa online
 
dr Piotr Ślusarczyk
p.slusarczyk@uw.edu.pl
Poniedziałek 9:45 – 10:45, p. 9
 
dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
m.trysinska@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
Środa 11:00 – 12:00, pok. 7a lub 9
 
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
ewichrowska@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów 1700-1850
 
dr Milena Wojtyńska-Nowotka
m.wojtynska-no@uw.edu.pl
Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”
Środa 13:15 – 14:15, s. 09
 
dr hab. Ewa Wolańska
e.wolanska@uw.edu.pl
Piątek 11:30 – 12:30, Karowa 20, sala 210
 
mgr Joanna Wyszyńska
j.wyszynska4@uw.edu.pl
Poniedziałek 15:30 – 16:30, Karowa 20, sala 210
 
dr Joanna Zawadka
joanna.zawadka@uw.edu.pl
Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego
Koordynator ds. emisji głosu
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna
Czwartek 13:10 – 14:10, Karowa 20, sala 210
 
dr Jan Zdunik
jan.zdunik@uw.edu.pl
Poniedziałek 13:45 – 14:45, p. 9