Aktualności

Dr Piotr Sadzik został nominowany do Poznańskiej Nagrody Literackiej (Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka) przyznawanej autorom do 35. roku życia „za wybitne osiągnięcie w dziedzinie literatury” oraz „znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie humanistyki”. Nominację przyznano za monografię „Regiony pojedynczych herezji. Marańskie wyjścia w prozie polskiej XX wieku”, a także za przekłady i badania nad pisarstwem Jacques’a Derridy:

https://poznanskanagrodaliteracka.pl/pnl-2024-nominacje-justyna-kulikowska-piotr-sadzik-aga-zano/

 


 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Ogólnopolski Kongres Retoryczny „Retoryka – Edukacja – Innowacja”, który odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2024.
https://retoryka.edu.pl/ogolnopolski-kongres-retoryczny-2024/#filary

——————————–

Uchwałą Rady Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie poparcia stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich w sprawie projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych

Notatka ze spotkania z Wiceministrem Zdrowia ws. projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych

Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich w sprawie projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych