Zakład Edytorstwa i Stylistyki

Zapraszamy na stronę grupy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki na Facebooku.

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023

Pracownicy

 

dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
e-mail: g.babiak@uw.edu.pl
Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych
Poniedziałek 15:00 – 17:00, s. 51
   
prof. dr hab. Sławomir Buryła
e-mail: s.buryla@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
Środa 11:30 – 12:30, pok. 7a
   
dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
e-mail: a.j.cegiela@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa
Poniedziałek 14:00 – 15:00, s. 51
   
dr Dariusz Dziurzyński
e-mail: dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej
urlop naukowy
   
mgr Piotr Sadzik
e-mail: p.sadzik@uw.edu.pl
   
dr Zofia Smuga
e-mail: z.smuga@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji edytorstwo naukowe i edycja tekstu dla polonistów
Wtorek 17:30 – 18:30, (dyżur zdalny)
   
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
e-mail: ewichrowska@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów 1700-1850
 
mgr Wojciech Pawliński
Współpracownik Zakładu

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
 
prof. dr hab. Elżbieta Sękowska