Pomagisterskie Studium Logopedyczne

Oferta dydaktyczna Pomagisterskiego Studium Logopedyczne UW (PSLog) jest adresowana do absolwentów studiów magisterskich (preferowane kierunki studiów: filologia polska, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielęgniarstwo, aktorstwo). Na program studiów składają się zajęcia, w czasie których studenci PSLog zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy logopedy mającego kontakt z osobami w różnym wieku: dziećmi i dorosłymi. Absolwenci PSLog zdobywają tytuł zawodowy logopedy umożliwiający podjęcie pracy w placówkach oświaty (dla osób posiadających dodatkowe uprawnienia pedagogiczne), placówkach kultury i placówkach służby zdrowia.

Program studiów obejmuje:

  1. przedmioty medyczne (np. anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia, psychiatria dziecięca);
  2. przedmioty lingwistyczne (np. fonologia, fonetyka, gramatyka normatywna);
  3. przedmioty psychologiczne (np. psychologia rozwojowa, neuropsychologia);
  4. przedmioty dotyczące zaburzeń mowy i języka.

Tryb studiów: zaoczny, zajęcia odbywają się zasadniczo stacjonarnie w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Program zajęć realizowany od roku akademickiego 2022/2023 [PDF]

Program zajęć realizowany od roku akademickiego 2018/2019 [PDF]

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023  [PDF]

Praktyki logopedyczne słuchacze odbywają w niektóre dni robocze (ok. 10 dni w roku akademickim). Jednakże, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i treści zarządzeń administracyjnych wydawanych przez właściwe władze, zajęcia i praktyki będą realizowane w formach zdalnej lub mieszanej. Z tych też względów zmianom mogą ulec terminy zjazdów lub/i terminy odbywania praktyk.

W trakcie czterech semestrów nauki słuchacze zaliczają 8 przedmiotów na ocenę, zdają 13 egzaminów oraz przygotowują pracę dyplomową.

Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW nie zapewnia zajęć prowadzących do uzyskania osobnych uprawnień pedagogicznych wymaganych do pracy w placówkach oświatowych.

Siedziba PSLog UW

Centrum Logopedyczne
Instytutu Polonistyki Stosowanej
Karowa 20, 00-324 Warszawa

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Sekretariat Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

Karowa 20, 00-324 Warszawa
piętro II, pok. 209
telefon: 22 55 20 327
Sekretarz: Sylwia Dorociuk
e-mailpslog.polon@uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.30

Zapraszamy wyłącznie w pilnych sprawach, zachęcając jednocześnie do załatwiania spraw w trybie zdalnym.