Dyrekcja

DYŻURY DYREKCJI INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ
W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023

DYREKTOR

dr hab. Grzegorz P. Bąbiak, prof. ucz.

g.babiak@uw.edu.pl

wtorki, godz. 13:00-14:30
czwartki, godz. 11:30-13:00

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

prof. dr hab. Sławomir Buryła

s.buryla@uw.edu.pl

środy, godz. 11:30-12:30

 

ZASTĘPCA DYREKTORA   

dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.

m.trysinska@uw.edu.pl

Dyżury:
środy, godz. 12:00-13:00