Dyrekcja

DYREKTOR

dr hab. Grzegorz P. Bąbiak, prof. ucz.

g.babiak@uw.edu.pl

Dyżury:
wtorek, godz. 13:00 – 14:45
czwartek, godz. 11:00 – 13:00

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

prof. dr hab. Sławomir Buryła

s.buryla@uw.edu.pl

Dyżury:
środa, godz. 11:30 – 12:30

 

ZASTĘPCA DYREKTORA   

dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.

m.trysinska@uw.edu.pl

Dyżury:
środa, godz. 12:00 – 13:00