Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023

Pracownicy
dr Helena Balcerek
e-mail: helena.balcerek@uw.edu.pl
Wtorek 11:30 – 12:30, p. 9
dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Piątek 11:30 – 12:30, p. 9 ew. 47
dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl
Wtorek 15:00 – 16:00, p. 9
dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: j.klejnocki@uw.edu.pl
Środa 17:00 – 18:00, p. 9
dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
Poniedziałek 11:15 – 12:15, p. 47
mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku filologia polska oraz logopedia ogólna i kliniczna
Kierownik Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”
Czwartek 10:30 – 13:30, p. 9
dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku filologia polska
Opiekun studentów na specjalizacji nauczycielskiej
Wtorek 16:30 – 17:30, p. 9
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl
Poniedziałek 16:45 – 17:45, p. 47
dr Piotr Ślusarczyk
e-mail: p.slusarczyk@uw.edu.pl
Poniedziałek 9:45 – 10:45, p. 9
dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
Środa 11:00 – 12:00, pok. 7a lub 9
dr Jan Zdunik
e-mail: jan.zdunik@uw.edu.pl
Poniedziałek 13:45 – 14:45, p. 9

 

Pracownicy emerytowani

prof. Bogdan Owczarek
prof. Jerzy Podracki
dr Ewa Bem-Wiśniewska
e-mail: bemewa@uw.edu.pl
 
doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl