Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Działania badawcze zakładu w 2023 roku

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. ucz.
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
wtorki, godz. 15:10-16:10, s. 49
środy, godz. 16:30-17:15, s. 49
Inne terminy (w tym spotkania online) możliwe po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 
dr Beata Jędryka
e-mail: beata.jedryka@uw.edu.pl
wtorek, godz. 12.00 – 13.00, ul. Karowa, Centrum Logopedyczne
Inne terminy (w tym spotkania online) możliwe po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 
dr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl
wtorek, godz. 15.00 – 16.00 (WUM)
czwartek, godz. 15.00 – 16.00 (UW)
ul. Karowa, Centrum Logopedyczne
Inne terminy (w tym spotkania online) możliwe po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 
dr Marta Piasecka
e-mail: marta.piasecka@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji glottodydaktycznej
poniedziałki, godz. 11:30-12:30, s. 48
Inne terminy (w tym spotkania online) możliwe po wcześniejszym kontakcie mailowym.

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 
dr hab. Jolanta Chojak, prof. ucz.
 
dr hab. Zofia Zaron, prof. ucz.
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl
 
dr Andrzej Guzek