Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. ucz.
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
czwartki, godz. 15:15–16:15, s. 49
piątki, godz. 13:30–14:30, s. 49
 
dr Beata Jędryka
e-mail: beata.jedryka@uw.edu.pl
wtorki, godz. 11:45–12:45, s. 48
 
dr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl
wtorki, godz. 11:30–12:30, Karowa
wtorki, godz. 18:00–19:00 – dyżur zdalny
(link: meet.google.com/ffb-yrtu-hif)
 
dr Marta Piasecka
e-mail: marta.piasecka@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji glottodydaktycznej
poniedziałki, godz. 13:15–14:15, s. 48
Dyżury zdalne ustalane po wcześniejszym kontakcie mailowym
 
dr Milena Wojtyńska-Nowotka
e-mail: m.wojtynska-no@uw.edu.pl
Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”
środy, godz. 10:15–11:15, s. 48

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 
dr hab. Jolanta Chojak, prof. ucz.
 
dr hab. Zofia Zaron, prof. ucz.
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl
 
dr Andrzej Guzek