Dyżury

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024

dr Helena Balcerek
helena.balcerek@uw.edu.pl
Opiekunka studentów na specjalizacji nauczycielskiej
czwartek, 13:30-14:30, p. 9
 
dr Andrzej Baran
andrzej.baran@uw.edu.pl
czwartki, 12:00-15:00, p. 47
 
dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
g.babiak@uw.edu.pl
Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych
wtorki, godz. 15.00-16.00, pok. 51
 
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz.
a.budzynska@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów
Przewodnicząca Rady Instytutu
Kierownik Pracowni Retoryki Stosowanej
poniedziałki 12:00–13:00
 
prof. dr hab. Sławomir Buryła
s.buryla@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
wtorki, godz. 11.00-12.30, pok. 7A
 
dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
a.j.cegiela@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa
 
dr Beata Ciecierska-Zajdel
b.ciecierska-z@uw.edu.pl
czwartki 12.15-13.15
Karowa 20, s .210
lub online po uprzednim umówieniu mailowym
 
dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. ucz.
kdrozdz@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
wtorki, godz. 15:10-16:10, s. 49
środy, godz. 16:30-17:15, s. 49
Inne terminy (w tym spotkania online) możliwe po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 
dr Dariusz Dziurzyński
dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej
poniedziałki, godz.15.00-16.30 pok. 51
 
dr Michał Friedrich
m.friedrich@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
wtorki, 11:15-12:15
 
dr Joanna Frużyńska
j.fruzynska@uw.edu.pl
poniedziałki, 11:30-12:30
 
dr Gabriela Jankun-Dopart
g.jankun-dopart@uw.edu.pl
poniedziałki 12:15-13:00
 
dr hab. Olga Jauer-Niworowska
o.jauer-niworo@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu
poniedziałki 13.15-14.45
Karowa 20, s. 210A
 
dr Beata Jędryka
beata.jedryka@uw.edu.pl
wtorek, godz. 12.00 – 13.00, ul. Karowa, Centrum Logopedyczne
Inne terminy (w tym spotkania online) możliwe po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 
dr Tomasz Karpowicz
t.karpowicz@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego
czwartek, 11.30-13.00, sala 51
 
dr Alicja Karsznia-Sobczak
a.karszniaso@uw.edu.pl
środy 14.50-15.50
po wcześniejszym umówieniu
Karowa 20, s. 210
 
dr hab. Jarosław Klejnocki
j.klejnocki@uw.edu.pl
środy, 15:00-16:00 (do 10 kwietnia)
 
dr hab. Krzysztof Kopczyński, prof. ucz.
krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl
środy 18:15–19:15
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
mgr Ewa Kozłowska
e.kozlowska@uw.edu.pl
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku filologia polska oraz logopedia ogólna i kliniczna
Kierownik Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”
czwartki, 10.30-13.30, p. 9
 
dr Dorota Kruk
dorota.kruk@uw.edu.pl
wtorek, godz. 15.00 – 16.00 (WUM)
czwartek, godz. 15.00 – 16.00 (UW)
ul. Karowa, Centrum Logopedyczne
Inne terminy (w tym spotkania online) możliwe po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 
dr Marlena Kurowska
m.kurowska5@uw.edu.pl
Kierownik Gabinetu Logopedycznego
czwartki 12.00-13.00
inne terminy spotkania online: po ustaleniu mailowym
Karowa 20, s. 210
 
doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
p.lehr-splawinski@uw.edu.pl
środy 14:30–15:00
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
dr hab. Anita Lorenc, prof. ucz.
anita.lorenc@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej
im. Marii Przybysz-Piwko
wtorki, godz. 13.00-14.00
Karowa 20, s. 202A
 
dr Katarzyna Maciejak
k.maciejak@uw.edu.pl
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku filologia polska
Opiekunka studentów na specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów
poniedziałki 14:00-15:00 p. 9
 
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
amikolajczuk@tlen.pl
poniedziałki, 12.00-13.00, p. 47
 
dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
a.miloszewska@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji filologia dla mediów
wtorki 11:15–12:15
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
dr Ewa Modrzejewska
e.modrzejewska@uw.edu.pl
urlop naukowy
 
dr Marta Piasecka
marta.piasecka@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji glottodydaktycznej
poniedziałki, godz. 11:30-12:30, s. 48
Inne terminy (w tym spotkania online) możliwe po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 
dr Kamila Potocka-Pirosz
k.potocka@uw.edu.pl
Opiekun studentów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna
piątki godz. 11.30-12.30
Karowa 20, s. 210
 
dr Elżbieta Sadowska
e.sadowska3@uw.edu.pl
Opiekun praktyk logopedycznych
środy godz. 13-14.30
Karowa 20, s. 210
 
dr Piotr Sadzik
p.sadzik@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 13.15-14.15, pok. 51
 
dr hab. Natalia Siudzińska, prof. ucz.
n.siudzinska@uw.edu.pl
poniedziałki 10.00-11.00
(online – proszę o wcześniejszy kontakt mejlowy)
piątek 13.00-14.00
Karowa 20, s. 210
 
dr hab. Marzena Stępień, prof. ucz.
marzena.stepien@uw.edu.pl
poniedziałki 18.15-19.15
Karowa 20, s. 210
 
dr Agnieszka Szurek
agnieszka.szurek@uw.edu.pl
Opiekunka studentów na specjalizacji translatorskiej
Kierowniczka Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki
poniedziałki 12:00–13:00
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
dr Piotr Ślusarczyk
p.slusarczyk@uw.edu.pl
poniedziałek, 12.15-13.15, p. 9
 
dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
m.trysinska@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
poniedziałek, 12:00-13:00, p. 7a
 
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
ewichrowska@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów 1700-1850
czwartek 11.30-12.30, pok. 50
 
dr hab. Ewa Wolańska
e.wolanska@uw.edu.pl
wtorki 13.00-14.00
Karowa 20, s. 210
 
mgr Joanna Wyszyńska
j.wyszynska4@uw.edu.pl
czwartki 10.30-11.30
Karowa 20, s. 210
 
dr Joanna Zawadka
joanna.zawadka@uw.edu.pl
Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego
Koordynator ds. emisji głosu
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna
środy 16:30-17:30
po wcześniejszym umówieniu mailowym
Karowa 20, s. 210
 
dr Jan Zdunik
jan.zdunik@uw.edu.pl