Dyżury

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023

dr Helena Balcerek
helena.balcerek@uw.edu.pl
poniedziałek 15:00-16:00 s. 9
 
dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
g.babiak@uw.edu.pl
Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych
poniedziałek 15-16.30 p.51
 
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz.
a.budzynska@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów
Przewodnicząca Rady Instytutu
Kierownik Pracowni Retoryki Stosowanej
poniedziałki 15:00–16:45
 
prof. dr hab. Sławomir Buryła
s.buryla@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
środa 11.30 -13.00 p.7a
 
dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
a.j.cegiela@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa
środa 16.30 -17.30 p.51
 
dr Beata Ciecierska-Zajdel
b.ciecierska-z@uw.edu.pl
poniedziałek 9.30-10.15,
s. 210 Karowa 20
piątek, 8.30-9.30 online:
https://meet.google.com/baw-wdnn-tja
po umówieniu mailowym
 
dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. ucz.
kdrozdz@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
czwartki, godz. 15:15–16:15, s. 49
piątki, godz. 13:30–14:30, s. 49
 
dr Dariusz Dziurzyński
dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej
 
dr Michał Friedrich
m.friedrich@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
piątek 13:00-14:00, s. 46 lub pok. nr 9
 
dr Joanna Frużyńska
j.fruzynska@uw.edu.pl
wtorek 13:00-14:00 p. 9
 
dr Mariola Jankun-Dopart
g.jankun-dopart@uw.edu.pl
wtorki 11:15–12:15
 
dr hab. Olga Jauer-Niworowska
o.jauer-niworo@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu
czwartek 9.30-11.00
s. 210A Karowa 20
 
dr Beata Jędryka
beata.jedryka@uw.edu.pl
wtorki, godz. 11:45–12:45, s. 48
 
dr Tomasz Karpowicz
t.karpowicz@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego
 
dr Alicja Karsznia-Sobczak
a.karszniaso@uw.edu.pl
piątek 11.15-12.45
s. 210 Karowa 20
po umówieniu mailowym
 
dr hab. Jarosław Klejnocki
j.klejnocki@uw.edu.pl
poniedziałek 16.45 -17.30 p. 9
 
dr hab. Krzysztof Kopczyński, prof. ucz.
krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl
 
dr Tomasz Kowalczuk
t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
poniedziałek 13:00-14:00  s.47
 
mgr Ewa Kozłowska
e.kozlowska@uw.edu.pl
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku filologia polska oraz logopedia ogólna i kliniczna
Kierownik Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”
czwartek 10:00-14:00 p. 9
 
dr Dorota Kruk
dorota.kruk@uw.edu.pl
wtorki, godz. 11:30–12:30, Karowa
wtorki, godz. 18:00–19:00 – dyżur zdalny
(link: meet.google.com/ffb-yrtu-hif)
 
dr Marlena Kurowska
m.kurowska5@uw.edu.pl
Kierownik Gabinetu Logopedycznego
do 13.04 w czwartek 11.30-13.00
od 20.04 czwartek 8.00-9.30
Karowa 20
 
doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
p.lehr-splawinski@uw.edu.pl
poniedziałki 14:15–15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
dr hab. Anita Lorenc, prof. ucz.
anita.lorenc@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej
im. Marii Przybysz-Piwko
poniedziałek 10.30-11.30
s.202A Karowa 20
 
dr Katarzyna Maciejak
k.maciejak@uw.edu.pl
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku filologia polska
Opiekun studentów na specjalizacji nauczycielskiej
wtorek 14:00-15:00 p. 9
 
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
amikolajczuk@tlen.pl
poniedziałek, 13.15-14.15, p. 47
 
dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
a.miloszewska@uw.edu.pl
poniedziałki 8:45–9:45 po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
dr Ewa Modrzejewska
e.modrzejewska@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji filologia dla mediów
do końca marca wirtualnie (Google Meet), od kwietnia stacjonarnie
środy, w godz. 11:15-12:00, sala 52,
w obu przypadkach proszę o wcześniejszy kontakt mailowy
 
dr Marta Piasecka
marta.piasecka@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji glottodydaktycznej
poniedziałki, godz. 13:15–14:15, s. 48
Dyżury zdalne ustalane po wcześniejszym kontakcie mailowym
 
dr Kamila Potocka-Pirosz
k.potocka@uw.edu.pl
Opiekun studentów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna
urlop
 
dr Elżbieta Sadowska
e.sadowska3@uw.edu.pl
Opiekun praktyk logopedycznych
poniedziałek 13.00-14.30
s.210
Karowa 20
 
dr hab. Natalia Siudzińska, prof. ucz.
n.siudzinska@uw.edu.pl
poniedziałek 10.30-11.30
s. 210 Karowa 20
 
dr hab. Marzena Stępień, prof. ucz.
marzena.stepien@uw.edu.pl
czwartek 12.00-13.00
Karowa 20
 
dr Agnieszka Szurek
agnieszka.szurek@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji translatorskiej
Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki
poniedziałki 10:45-11:25
środy 10:45-11:25
sala 52
oraz inne terminy online, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
dr Piotr Ślusarczyk
p.slusarczyk@uw.edu.pl
poniedziałek, 12.00-13.00, pok 9
 
dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
m.trysinska@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
środa, 11:00-12:00, pok. 9 lub 7a
 
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
ewichrowska@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów 1700-1850
czwartek 15.00 – 16.00 p.51
 
dr Milena Wojtyńska-Nowotka
m.wojtynska-no@uw.edu.pl
Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”
środy, godz. 10:15–11:15, s. 48
 
dr hab. Ewa Wolańska
e.wolanska@uw.edu.pl
czwartek 11.00-12.30
s. 210 Karowa 20
 
mgr Joanna Wyszyńska
j.wyszynska4@uw.edu.pl
czwartek 12.00-13.00
s. 210 Karowa 20
 
dr Joanna Zawadka
joanna.zawadka@uw.edu.pl
Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego
Koordynator ds. emisji głosu
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna
piątek 14.45-15.45
s. 210 Karowa 20
 
dr Jan Zdunik
jan.zdunik@uw.edu.pl
poniedziałek, 16:00-17:00, p.9. (tylko po wcześniejszym umówieniu się mailowym). W semestrze letnim 2022/2023 nie prowadzę zajęć dydaktycznych