Inne informacje

REKRUTACJA

Opłaty i terminy płatności

Koszt studiów podyplomowych wynosi:

5.400 zł ( 3 semestry x 1.800 zł)

  • Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

5.100 zł ( 3 semestry x 1.700 zł)

  • Polonistyka dla nauczycieli

3.000 zł (2 semestry x 1.500 zł)

  • Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie – podyplomowe studia w zakresie zawodów medialnych
  • Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących
  • Dydaktyka języka polskiego jako obcego

2.400 zł (2 semestry x 1.200zł)

  • Redakcja językowa tekstu
  • Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych
  • Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem

 

Terminy płatności

Opłaty za studia wnosi się zasadniczo w ratach semestralnych: pierwsza rata po otrzymaniu pisemnej decyzji o przyjęciu, ale nie później niż do 30 października  i 10 marca. Na pisemną prośbę słuchacza opłaty semestralne mogą zostać rozłożone na dwie raty (to jest cztery raty rocznie), płatne do: 30 października, 10 stycznia, 10 marca i 10 maja.