Inne informacje

REKRUTACJA

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2023/2024

Opłaty i terminy płatności

Koszt studiów podyplomowych wynosi:

 • Specjalizacja nauczycielska dla polonistów
  4800 zł (1600 zł x 3 semestry)
 • Polonistyka dla nauczycieli
  4800 zł (1600 zł x 3 semestry)
 • Szkoła Komunikacji Profesjonalnej
  3000 zł (1500 zł x 2 semestry)
 • Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących
  3000 zł (1500 zł x 2 semestry)
 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego
  3000 zł (1500 zł x 2 semestry)
 • Redakcja językowa tekstu
  2800 zł (1400 zł x 2 semestry)
 • Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych
  2800 zł (1400 zł x 2 semestry)
 • Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem
  3000 zł (1500 zł x 2 semestry)

 

Terminy płatności

Opłaty za studia wnosi się zasadniczo w ratach semestralnych: pierwsza rata po otrzymaniu pisemnej decyzji o przyjęciu, ale nie później niż do 30 października  i 10 marca. Na pisemną prośbę słuchacza opłaty semestralne mogą zostać rozłożone na dwie raty (to jest cztery raty rocznie), płatne do: 30 października, 10 grudnia, 10 marca i 10 maja.