Pracownie IPS
• Pracownia Językoznawstwa Stosowanego
Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki
• Pracownia Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
• Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
• Pracownia Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko
• Pracownia Dziejów Polonistyki Warszawskiej
Pracownia Retoryki Stosowanej
• Obserwatorium Etyki Słowa
• Pracownia Dokumentacji Życia Literackiego i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych