Rada IPS

Rada Instytutu Polonistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024
 • dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
 • dr hab. Dariusz Białoszewski, n. med. prof. ucz.
 • dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz. – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Sławomir Buryła
 • dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
 • mgr Natalia Cywińska – protokolant
 • dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 • dr Dariusz Dziurzyński
 • dr Michał Friedrich
 • prof. dr hab. Przemysław Gębal
 • dr hab. Olga Jauer-Niworowska
 • dr Beata Jędryka
 • dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof.
 • dr hab. Jarosław Klejnocki
 • dr hab. Krzysztof Kopczyński, prof. ucz.
 • mgr Ewa Kozłowska
 • dr Dorota Kruk
 • dr Marlena Kurowska
 • prof. dr hab. Michał Kuziak
 • doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
 • dr hab. Anita Lorenc, prof. ucz.
 • dr Katarzyna Maciejak
 • dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
 • dr Ewa Modrzejewska
 • prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
 • dr hab. Paweł Rutkowski, prof. ucz.
 • dr hab. Natalia Siudzińska, prof.
 • dr hab. Marzena Stępień, prof. ucz.
 • dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
 • dr hab. Ewa Wolańska
 • dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. ucz.