Zakład Edytorstwa i Stylistyki

Zapraszamy na stronę grupy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki na Facebooku.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023

Pracownicy

 

dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
e-mail: g.babiak@uw.edu.pl
Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych
poniedziałek 15-16.30 p.51
 
prof. dr hab. Sławomir Buryła
e-mail: s.buryla@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
środa 11.30 -13.00 p.7a
 
dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
e-mail: a.j.cegiela@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa
środa 16.30 -17.30 p.51
 
dr Dariusz Dziurzyński
e-mail: dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej
 
dr Tomasz Karpowicz
 
mgr Piotr Sadzik
e-mail: p.sadzik@uw.edu.pl
 
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
e-mail: ewichrowska@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów 1700-1850
czwartek 15.00 – 16.00 p.51
 
mgr Wojciech Pawliński
Współpracownik Zakładu

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
 
prof. dr hab. Elżbieta Sękowska