Zakład Edytorstwa i Stylistyki

Zapraszamy na stronę grupy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki na Facebooku.

Dyżury w sesji poprawkowej 2022/2023

Pracownicy

 

dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
e-mail: g.babiak@uw.edu.pl
Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych
29 sierpnia, godz. 14.00-14.30 pok. 51
5, 12, 19 września, godz. 13.00 do 14.30, pok. 51
 
prof. dr hab. Sławomir Buryła
e-mail: s.buryla@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
7 września, godz. 13:30-15.00 pok. 7A
oraz on line po wcześniejszym kontakcie mailowym
 
dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
e-mail: a.j.cegiela@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa
29 sierpnia, godz. 13.00-14.00 pok. 50
 
dr Dariusz Dziurzyński
e-mail: dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej
29 sierpnia i 5 września,
godz. 13.30-14.30 pok. 51
 
dr Tomasz Karpowicz
t.karpowicz@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego
8, 15 września, godz. 10-11.30, sala 51
 
mgr Piotr Sadzik
e-mail: p.sadzik@uw.edu.pl
29 sierpnia, godz. 13.00-14.00, pok. 51
 
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
e-mail: ewichrowska@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów 1700-1850
6 września, godz. 14.00-14.30, pok. 51
7 września, godz. ?, pok. 51
 
mgr Wojciech Pawliński
Współpracownik Zakładu

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
 
prof. dr hab. Elżbieta Sękowska