Zakład Edytorstwa i Stylistyki

Zapraszamy na stronę grupy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki na Facebooku.

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024

Pracownicy

 

dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
e-mail: g.babiak@uw.edu.pl
Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych
wtorki, godz. 15.00-16.00, pok. 51
 
prof. dr hab. Sławomir Buryła
e-mail: s.buryla@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
wtorki, godz. 11.00-12.30, pok. 7A
 
dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
e-mail: a.j.cegiela@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa
 
dr Dariusz Dziurzyński
e-mail: dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej
poniedziałki, godz.15.00-16.30 pok. 51
 
dr Tomasz Karpowicz
t.karpowicz@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego
czwartek, 11.30-13.00, sala 51
 
dr Piotr Sadzik
e-mail: p.sadzik@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 13.15-14.15, pok. 51
 
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
e-mail: ewichrowska@uw.edu.pl
Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów 1700-1850
czwartek 11.30-12.30, pok. 50
 
mgr Wojciech Pawliński
Współpracownik Zakładu

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
 
prof. dr hab. Elżbieta Sękowska