Zakład Retoryki i Mediów

Strona zakładu: retoryka-media.uw.edu.pl

Pracownia Retoryki Stosowanej
http://retoryka-media.uw.edu.pl/zaklad-retoryki-i-mediow/pracownia-retoryki-stosowanej/

Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki:
http://retoryka-media.uw.edu.pl/zaklad-retoryki-i-mediow/pracownia-do-badan-historii-i-teorii-retoryki/

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023

 

Pracownicy
 
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz.
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów
Przewodnicząca Rady Instytutu
Kierownik Pracowni Retoryki Stosowanej
poniedziałki 15:00–16:45
   
dr Gabriela Jankun-Dopart wtorki 11:15–12:15
 
dr hab. Krzysztof Kopczyński, prof. ucz.
e-mail: krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl
   
doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl
poniedziałki 14:15–15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
e-mail: a.miloszewska@uw.edu.pl
poniedziałki 8:45–9:45 po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji filologia dla mediów
do końca marca wirtualnie (Google Meet), od kwietnia stacjonarnie
środy, w godz. 11:15-12:00, sala 52,
w obu przypadkach proszę o wcześniejszy kontakt mailowy
 
dr Agnieszka Szurek
e-mail: agnieszka.szurek@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji translatorskiej
Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki
poniedziałki 10:45-11:25
środy 10:45-11:25
sala 52
oraz inne terminy online, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
mgr Marcin Kosman
e-mail: mj.kosman@uw.edu.pl
czwartki 11:30–12:15 po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

 

 

Pracownicy emerytowani
 
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: zjlichan@uw.edu.pl
jakub.z.lichanski@gmail.com