Zakład Retoryki i Mediów

Strona zakładu: retoryka-media.uw.edu.pl

Pracownia Retoryki Stosowanej
http://retoryka-media.uw.edu.pl/zaklad-retoryki-i-mediow/pracownia-retoryki-stosowanej/

Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki:
http://retoryka-media.uw.edu.pl/zaklad-retoryki-i-mediow/pracownia-do-badan-historii-i-teorii-retoryki/

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024
[pok. 52]

 

Pracownicy
 
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz.
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów
Przewodnicząca Rady Instytutu
Kierownik Pracowni Retoryki Stosowanej
poniedziałki 12:00–13:00
 
dr Gabriela Jankun-Dopart poniedziałki 12:15-13:00
 
dr hab. Krzysztof Kopczyński, prof. ucz.
e-mail: krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl
środy 18:15–19:15
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl
środy 14:30–15:00
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
e-mail: a.miloszewska@uw.edu.pl
Opiekun studentów na specjalizacji filologia dla mediów
wtorki 11:15–12:15
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl
urlop naukowy
 
dr Agnieszka Szurek
e-mail: agnieszka.szurek@uw.edu.pl
Opiekunka studentów na specjalizacji translatorskiej
Kierowniczka Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki
poniedziałki 12:00–13:00
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 
mgr Marcin Kosman
e-mail: mj.kosman@uw.edu.pl
wtorek, 16:10 – 16:40 po uprzednim potwierdzeniu mailowym

 

 

Pracownicy emerytowani
 
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: zjlichan@uw.edu.pl
jakub.z.lichanski@gmail.com