Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Strona zakładu: http://edukacja-polon.uw.edu.pl/o-zakladzie/

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024

Pracownicy
dr Helena Balcerek
e-mail: helena.balcerek@uw.edu.pl
Opiekunka studentów na specjalizacji nauczycielskiej
czwartek, 13:30-14:30, p. 9
 
dr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl
dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
wtorki, 11:15-12:15
dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl
poniedziałki, 11:30-12:30
dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: j.klejnocki@uw.edu.pl
środy, 15:00-16:00 (do 10 kwietnia)
mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku filologia polska oraz logopedia ogólna i kliniczna
Kierownik Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”
czwartki, 10.30-13.30, p. 9
dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku filologia polska
Opiekunka studentów na specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów

poniedziałki 14:00-15:00 p. 9
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl
poniedziałki, 12.00-13.00, p. 47
dr Piotr Ślusarczyk
e-mail: p.slusarczyk@uw.edu.pl
poniedziałek, 12.15-13.15, p. 9
dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
poniedziałek, 12:00-13:00, p. 7a
dr Jan Zdunik
e-mail: jan.zdunik@uw.edu.pl

 

Pracownicy emerytowani

prof. Bogdan Owczarek
prof. Jerzy Podracki
dr Ewa Bem-Wiśniewska
e-mail: bemewa@uw.edu.pl
 
doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl