Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Strona zakładu: http://edukacja-polon.uw.edu.pl/o-zakladzie/

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023

Pracownicy
dr Helena Balcerek
e-mail: helena.balcerek@uw.edu.pl
poniedziałek 15:00-16:00 s. 9
dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
piątek 13:00-14:00, s. 46 lub pok. nr 9
dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl
wtorek 13:00-14:00 p. 9
dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: j.klejnocki@uw.edu.pl
poniedziałek 16.45 -17.30 p. 9
dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
poniedziałek 13:00-14:00  s.47
mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku filologia polska oraz logopedia ogólna i kliniczna
Kierownik Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”
czwartek 10:00-14:00 p. 9
dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku filologia polska
Opiekun studentów na specjalizacji nauczycielskiej
wtorek 14:00-15:00 p. 9
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl
poniedziałek, 13.15-14.15, p. 47
dr Piotr Ślusarczyk
e-mail: p.slusarczyk@uw.edu.pl
poniedziałek, 12.00-13.00, pok 9
dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
środa, 11:00-12:00, pok. 9 lub 7a
dr Jan Zdunik
e-mail: jan.zdunik@uw.edu.pl
poniedziałek, 16:00-17:00, p.9. (tylko po wcześniejszym umówieniu się mailowym). W semestrze letnim 2022/2023 nie prowadzę zajęć dydaktycznych

 

Pracownicy emerytowani

prof. Bogdan Owczarek
prof. Jerzy Podracki
dr Ewa Bem-Wiśniewska
e-mail: bemewa@uw.edu.pl
 
doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl