Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Strona zakładu: http://edukacja-polon.uw.edu.pl/o-zakladzie/

Dyżury w sesji letniej oraz sesji poprawkowej 2023/2024

Pracownicy
dr Helena Balcerek
e-mail: helena.balcerek@uw.edu.pl
Opiekunka studentów na specjalizacji nauczycielskiej
wtorki: 18.06. i 25.06, 13:00-14:00, pok. 9
poniedziałki (02.09. i 09.09.), 12:00-13:00, pok. 9
 
dr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl
dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
wtorki: 11:30-12:30, pok. nr 9
dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl
sesja letnia: poniedziałek 11:30-12:30
sesja poprawkowa: poniedziałek 10:30-11:30
dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: j.klejnocki@uw.edu.pl
środy 15.00-16.00 p. 9
mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
Kierownik Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”
czwartki, 10.30-13.30, pok. 9
dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku filologia polska
Opiekunka studentów na specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów

19.06 14:00-15:00 p. 9
25.06 11:00-12:00 p. 9
4.09 11:00-12:00 p. 9
10.09 14:00-15:00 p. 9
 
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl
czwartki: 20 i 27 czerwca oraz 4 lipca
12.00-13.00, p. 47
dr Piotr Ślusarczyk
e-mail: p.slusarczyk@uw.edu.pl
28.06 (pt.), 8.30-9.30, pok. nr 9
1.07 (pon.), 10.00-11.00, pok. nr 9
11.07 (czw), 12.40-13.40, pok. nr 9sesja poprawkowa: wtorki, 13.00-14.00
dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu
Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
wtorki: 18, 25 czerwca, 2 lipca, 13:00-14:00, pok. 7a
wtorki, 3, 10 września, 12:00-13:00, pok. 7a
dr Jan Zdunik
e-mail: jan.zdunik@uw.edu.pl
27.06 (czwartek), 11:00-12:00, p.9
04.07 (czwartek), 11:00-12:00, p.9
5 i 12 września, 10:00-11:00, p.9

 

Pracownicy emerytowani

prof. Bogdan Owczarek
prof. Jerzy Podracki
dr Ewa Bem-Wiśniewska
e-mail: bemewa@uw.edu.pl
 
doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl