Dyżury Dyrekcji oraz administracji w Instytucie Polonistyki Stosowanej

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Instytut Polonistyki Stosowanej pozostaje zamknięty do odwołania. Dyrekcja oraz pracownicy administracji pracują w trybie dyżurów oraz zdalnym.

Grafik dyżurów 2020/2021:

dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz. – Dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej
g.babiak@uw.edu.pl

 • wtorki, godz. 13.15 -15.00, gmach Wydziału Polonistyki, pok. 7A (dyżur stacjonarny)
 • czwartki, godz. 11.00-13.00, gmach Wydziału Polonistyki, pok. 7A (dyżur stacjonarny)

prof. dr hab. Sławomir Buryła – z-ca Dyrektora Instytutu Polonistyki Stosowanej

s.buryla@uw.edu.pl

 • wtorki, godz. 14.00-15.00 (dyżur zdalny po uprzednim uzgodnieniu mailowym)

dr hab. Magdalena Trysińska – z-ca Dyrektora Instytutu Polonistyki Stosowanej

m.trysinska@uw.edu.pl

 • wtorki, godz. 12.00-13.00, gmach Wydziału Polonistyki, pok. 7A (dyżur stacjonarny)

mgr Natalia Cywińska – sekretariat Instytutu Polonistyki Stosowanej
ips.polon@uw.edu.pl

 • piątki, godz. 10.00 -14.00, gmach Wydziału Polonistyki, pok. 7A

Sylwia Dorociuk – sekretariat Centrum Logopedycznego oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego
s.dorociuk@uw.edu.pl
pslog.polon@uw.edu.pl

 • czwartki, godz. 9.00 - 13.00, ul. Karowa 20

mgr Andrzej Baran – sekretariat studiów podyplomowych „Filologia polska w praktyce”
podyplome.ips@uw.edu.pl
Dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym; Gmach Wydziału Polonistyki, pokój nr 47 (III piętro)

Zgodnie z zaleceniami władz Uczelni w dalszym ciągu należy unikać kontaktów bezpośrednich i kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy pozostali pracownicy pełnią swoje dyżury w formie zdalnej.

SSHOC Webinar: Sharing Datasets of Pathological Speech

Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej IPS UW, dr hab. Anita Lorenc,

zaprasza wszystkich zainteresowanych na webinar poświęcony udostępnianiu zbiorów danych mowy zaburzonej, który odbędzie się

14 października o godzinie 14.00 w Amsterdamie

SSHOC Webinar: Sharing Datasets of Pathological Speech


Korpusy i zbiory danych mowy zaburzonej są trudne pozyskania, trudno się też nimi podzielić. Podczas tego ogólnie dostępnego i bezpłatnego webinaru specjaliści przedstawią kilka alternatyw dzielenia się danymi.

Więcej informacji na temat webinaru i link do bezpłatnej rejestracji można znaleźć na stronie: https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=EF54DB87884C3C


Głównymi tematami webinaru będą:

 • inicjatywa DELAD (więcej na jej temat poniżej) mająca na celu udostępnienie badaczom korpusów mowy zaburzonej (CDS – Corpora of Disordered Speech),
 • przepisy RODO i etyka danych specjalnej kategorii, istotne dla gromadzenia i udostępniania CDS,
 • przechowywanie i udostępnianie CDS w The Language Archive (TLA) i Talkbank,
 • zdalny dostęp do wrażliwych danych: wymagania infrastrukturalne dla bezpiecznego zdalnego dostępu do wrażliwych danych badawczych z różnymi wyzwaniami prawnymi (np. warunki korzystania z mediów społecznościowych), etycznymi (np. dzieci jako podmioty) i technicznymi (np. audio i wideo) oraz ocena kilku istniejących platform,
 • projekt CAVA (komunikacja ludzka: archiwum audiowizualne) – cyfrowe repozytorium wideo wspierające prace międzynarodowej społeczności badawczej zajmującej się komunikacją międzyludzką. Ten zasób zwiększa wykrywalność i możliwość ponownego wykorzystania drogich, specjalistycznych treści wideo,
 • współdzielenie i opieka nad korpusami mowy zaburzonej. Dyskusja, w jaki sposób zasoby tego rodzaju można znaleźć za pośrednictwem jednej organizacji i udostępnić za pośrednictwem innej. Przykład Polskiego Korpusu Mowy Dzieci z Uszkodzeniami Słuchu Posługujących się Fonogestami (The Polish Cued Speech Corpus of Hearing-Impaired Children) jako demonstracja współdzielenia danych.  Dane do korpusu zostały zgromadzone przez dr hab. Anitę Lorenc z Uniwerystetu Warszawskiego. Dzieli się nimi za pośrednictwem systemu korpusów fonologii dziecięcej PhonBank, który jest komponentem systemu TalkBank poświęconego badaniu i udostępnianiu danych konwersacyjnych: https://phonbank.talkbank.org/access/Clinical/PCSC.html  


Wywiad z Profesor Katarzyną Klessą (UAM) i Profesor Anitą Lorenc (UW) poświęcony między innymi tworzeniu korpusu opublikowany jest na stronie:

https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-interview-katarzyna-klessa-and-anita-lorenc

Pomysł utworzenia cyfrowego archiwum mowy zaburzonej i udostępnienia go zainteresowanym badaczom powstał z inicjatywy grupy DELAD (co po szwedzku oznacza WSPÓLNE).

DELAD został założony przez Profesora Martina Ball'a z Uniwersytetu w Linköping. W październiku 2015 roku i w czerwcu 2016 roku odbyły się warsztaty, podczas których wybrani badacze i specjaliści ds. zasobów danych omawiali istotne kwestie związane z tworzeniem takiego archiwum, połączeniem go z istniejącymi infrastrukturami zasobów, takimi jak CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) oraz znalezieniem finansowania na wdrożenie takiego archiwum.

Pierwsze warsztaty grupy DELAD we współpracy z CLARIN (CLARIN Type I workshop – warsztaty CLARIN typu I) odbyły się w dniach 15-17 listopada 2017 roku w Cork w Irlandii i zgromadziły wybraną grupę ekspertów w dziedzinie badań nad zaburzeniami mowy i języka i korpusami mowy zaburzonej w celu opracowania planu zebrania istniejących i nowych korpusów oraz włączenia ich do infrastruktury CLARIN. Do zespołu badawczego zostały zaproszono dwie osoby z Polski: dr hab. Anita Lorenc z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Katarzyna Klessa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie zaprezentowały wykład, przygotowany we współpracy z dr hab. Ewą Wolańską z Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowany: Disordered Speech Resources for Polish: Potential and Perspectives. Raport i filmy z tego pierwszego warsztatu DELAD-CLARIN są dostępne na stronie internetowej CLARIN (https://www.clarin.eu/blog/report-clarin-delad-workshop ).

Drugie warsztaty (CLARIN Type I workshop – warsztaty CLARIN typu II) odbyły się w Utrechcie w dniach 28-30 stycznia 2019 roku. Celem tych warsztatów był przegląd stanu działań określonych w pierwszym warsztacie, wymiana głębszych spostrzeżeń na temat aspektów etycznych i prawnych (w tym prawa własności intelektualnej) gromadzenia CDS na tle RODO. Pełny raport jest dostępny na stronie internetowej CLARIN (https://www.clarin.eu/blog/clarin-workshop-delad-database-enterprise-language-and-speech-disorders ).

Fot. Członkowie grupy DELAD podczas warsztatów w Utrechcie w styczniu 2019 roku.

Film Wydziału Polonistyki UW na Barć Film Festival

"Wilk i owieczka" Mariusza Korycińskiego zakwalifikował się na tegoroczną edycję Barć Film Festival. Ten kampowy horror komediowy będzie rywalizował z produkcjami m.in. łódzkiej filmówki, Szkoły Wajdy, szkoły im. Kieślowskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Gratulujemy i zapraszamy do zobaczenia filmu.

KOMUNIKAT KJD

W związku z ZARZĄDZENIEM NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że na Wydziale Polonistyki wszystkie zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy, egzaminy dyplomowe oraz dyżury dydaktyczne do końca roku akademickiego będą odbywały się w trybie zdalnym.

Jednocześnie przypominam, że wszyscy pracownicy i studenci mają obowiązek posiadania poczty elektronicznej w domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim (pracownicy: @uw.edu.pl, studenci: @student.uw.edu.pl) i podczas zdalnych egzaminów oraz zaliczeń, przede wszystkim przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi Google dostępnych w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, muszą korzystać wyłącznie z tych adresów mailowych (należy być zalogowanym do własnej poczty).

Podczas egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus”, obsługiwanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, formą identyfikacji tożsamości jest zalogowanie się za pomocą identyfikatora i hasła do Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Warszawskiego.

Harmonogram głównej egzaminacyjnej sesji letniej na Wydziale Polonistyki został ogłoszony 15 maja br. i jest dostępny na stronie Wydziału Polonistyki i FB. Uwzględnia on informacje dotyczące platform internetowych, na których zostaną przeprowadzone poszczególne egzaminy.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr Łukasz Książyk

KOMUNIKAT KJD

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz § 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki został ogłoszony harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki. Poniżej terminarz egzaminów, które zostaną przeprowadzone w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Pobierz

KOMUNIKAT KJD

W związku z tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż egzaminacyjna sesja letnia odbędzie się w trybie zdalnym, uprzejmie przypominam, że wszyscy studenci mają obowiązek posiadania poczty elektronicznej w domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim (@student.uw.edu.pl) i podczas zdalnych egzaminów i zaliczeń, przede wszystkim przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi Google dostępnych w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, powinni korzystać wyłącznie z tych adresów mailowych.

Na egzaminach i zaliczeniach przeprowadzanych na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus”, obsługiwanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, formą identyfikacji tożsamości jest zalogowanie się za pomocą identyfikatora i hasła do Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr Łukasz Książyk

KOMUNIKAT KJD

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam listę zajęć zdalnych organizowanych na Wydziale Polonistyki UW od 16 lub 23 marca br. Lista ta może zostać wydłużona. Metody prowadzenia zajęć zdalnych mogą być modyfikowane w celu sprawniejszej realizacji procesu dydaktycznego. Wykładowcy, którzy nie zdecydowali się na prowadzenie zajęć zdalnych, proszeni są o utrzymywanie aktywnego kontaktu ze studentami z grup zajęciowych i bieżące reagowanie na ich naukowe potrzeby. Programy zajęć, które do 14 kwietnia br. nie będą prowadzone w formie zdalnej, muszą zostać w porozumieniu ze studentami odpowiednio zmodyfikowane, aby gwarantowały osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu. Jeżeli po 14 kwietnia br. tradycyjnie prowadzone zajęcia będą w dalszym ciągu zawieszone, wszystkie organizowane na Wydziale Polonistyki ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, warsztaty i seminaria obligatoryjnie będą musiały przejść na tryb zdalny.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki

dr Łukasz Książyk


Zajęcia w IPS