Wieczór z Dy-bookiem

Serdecznie zapraszamy na wieczór z Dy-bookiem - 22 maja w Muzeum Polin (Anielewicza 6):
 • 18:00 pokaz filmu "Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz" (86 min.) w reż. Krzysztofa Kopczyńskiego
 • 19:30 spotkanie autorskie z Anną Sajewicz i Krzysztofem Kopczyńskim w związku z wydaniem książki "Dybuk. Opowieść o nieważności świata".



Zobacz zaproszenie.

Zapraszamy na otwarte seminarium

z cyklu Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, organizowane przez Zakład Retoryki i Mediów. Najbliższe spotkanie odbędzie się 10 maja o godzinie 17.00 w p. 52 lub 7.

Wykład pt. „Aparycja językowa w środowisku stylistyki literackiej i mediolingwistyki”  wygłosi doc. dr Piotr Lehr-Spławiński.

Przestrzenie dyskursu: media i retoryka

Otwarte seminarium "Przestrzenie dyskursu: media i retoryka"

Dzień Otwarty Szkoły Edukacji PAFW i UW


Szkoła Edukacji PAFW i UW 24 maja organizuje swój Dzień Otwarty. W programie m.in. wykład prof. Witolda Bobińskiego o tym, jak być skutecznym i szczęśliwym polonistą i Aleksandra Pawlickiego o sprawiedliwych nauczycielach. Będzie można też dowiedzieć się m.in. jak uczyć sztuki argumentowania i jak zdyscyplinować klasę.
Więcej informacji na stronie http://www.uw.edu.pl/dzien-otwarty-szkoly-edukacji/

Zapraszamy na otwarte seminarium

Zapraszamy na otwarte seminarium Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, organizowane przez Zakład Retoryki i Mediów. Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 stycznia o godzinie 17.00 w p. 52.

Wykład pt. Literatura lokalna – definicja, gatunki, problemy opisu  wygłosi dr Agnieszka Szurek

Terminarz najbliższych zebrań naukowych Instytutu Polonistyki Stosowanej

 • 18 stycznia 2017, godz. 17.00, sala nr 7 - dr hab Anna Lorenc, wykład pt. Badanie normatywnej wymowy polskiej przy użyciu artykulografu elektromagnetycznego i kołowej macierzy mikrofonowej

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka,
Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

oraz Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zapraszają do wzięcia udziału w

XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W 40-LECIE UTWORZENIA STUDIÓW LOGOPEDYCZNYCH

W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

PAMIĘCI DOC. DR MARII PRZYBYSZ-PIWKO

Konferencja odbędzie się w dniach 2930 września 2017 r.

w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego

przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna jest organizowana w 40. rocznicę powołania studiów logopedycznych w Uniwersytecie Warszawskim. Powstanie Pomagisterskiego Studium Logopedycznego (PSLog) – drugiego w Polsce – miało duże znaczenie dla rozwoju logopedii w kraju. Z PSLog UW byli związani wielce zasłużeni dla polskiej logopedii: dr Irena Styczek, prof. Halina Mierzejewska, doc. Janina Wójtowicz oraz doc. Maria Przybysz-Piwko.

Konferencję dedykujemy pamięci zmarłej 16 października 2016 r. doc. dr Marii Przybysz-Piwko – wieloletniej kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego,  wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka, przewodniczącej Sekcji Logopedycznej TKJ i Polskiego Kolegium Logopedycznego – nieformalnego stowarzyszenia uczelni kształcących logopedów, niestrudzonej organizatorce studiów logopedycznych w Polsce i wybitnej badaczce problemów osób z dysfunkcjami mowy, przez ponad 40 lat związanej z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna ma nawiązywać do wspaniałych tradycji polskiej logopedii, ale też pokazać perspektywy jej rozwoju.

Kręgi tematyczne proponowane przez organizatorów konferencji wpisują się w zakres zainteresowań naukowo-badawczych i doświadczeń terapeutycznych doc. dr Marii Przybysz-Piwko:

 • fonetyka i patofonetyka,
 • świadomość językowa, w tym fonologiczna,
 • ortofonia i grafetyka,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • kształtowanie się systemu językowego u dzieci z zaburzeniami mowy,
 • zaburzenia mowy i jej rozwoju, a szczególnie afazja oraz niedokształcenie mowy o typie afazji,
 • terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej.

Zgłoszenia zawierające temat oraz formę wystąpienia (referat, warsztat, plakat) wraz z streszczeniem projektu wystąpienia (900 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej: Centrum Logopedyczne IPS UW, ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna
 • lub poczty elektronicznej: konferencjalogopedycznauw@gmail.com

w terminie do 21 maja 2017 r. Zgłoszenia tematów bez streszczeń nie będą uwzględniane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi:

350 zł dla uczestnika prelegenta (obejmuje materiały konferencyjne, możliwość uczestniczenia w sesjach naukowych, plakatowych i warsztatach, w przerwach kawowych i uroczystej kolacji oraz koszt recenzji i publikacji);

200 zł dla uczestnika bez wystąpienia (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

100 zł dla studentów logopedii oraz doktorantów (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

Członkowie Sekcji Logopedycznej TKJ, którzy regularnie opłacają składki, otrzymują 50 zł zniżki.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować we własnym zakresie.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 30 czerwca 2017 r. Opłaty uiszczane po tym terminie zostaną podniesione o 50 zł.

Rozdziały opracowane na podstawie wystąpień konferencyjnych (minimum 0,5 arkusza wydawniczego) zostaną opublikowane w recenzowanej monografii.

Dane do przelewu:

Towarzystwo Kultury Języka, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna

Dyskusyjny Klub Filmowy. Ważne nurty, niezwykli reżyserzy

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian – działający przy Instytucie Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW – zaprasza do udziału w dyskusyjnym klubie filmowym. Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Rozmowy o wybranych wcześniej filmach poprzedzone zostaną wykładem poświęconym reżyserom i nurtom światowej kinematografii. Spotkania klubu mogą być doskonałym uzupełnieniem zajęć ze specjalizacji medialnej lub wprowadzeniem do historii kina.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w klubie prosimy o kontakt mailowy na adres: klubslobodzian@gmail.com lub śledzenie profilu Klubu Filmowego im. Jolanty Słobodzian na Facebooku: facebook.com/klubslobodzian.

Najbliższe spotkania:

28 listopada 2016 (godz. 18:00; sala nr 8) – „Škoda napędzana krwią. Czechosłowacka nowa fala  a surrealizm”; wykład  i prowadzenie: Mariusz Koryciński

grudzień 2016 – „Na obwodzie talerza czarne litery: BOŻE DAJ SZCZĘŚCIE. Kino Andrzeja Barańskiego”; wykład i prowadzenie: Paweł Jaskulski

Pożegnanie ŚP. doc. dr Marii Przybysz-Piwko

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci ŚP. doc. dr Marii Przybysz-Piwko, językoznawcy, logopedy, współtwórcy logopedii warszawskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 października br. (czwartek) o godz. 13.00 w Parafii św. Izydora w Markach (ul. Piłsudskiego 93).

O godzinie 11.30 na terenie Kampusu UW (przed budynkiem Starego BUW-u) będzie podstawiony autokar, który przewiezie uczestników pogrzebu do kościoła i na cmentarz. Po zakończonych uroczystościach będzie można wrócić na Kampus UW tym samym autokarem.

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT FILMU DOKUMENTALNEGO?

ogólnodostępny kurs internetowy



Marzysz o stworzeniu własnego filmu dokumentalnego, ale nie wiesz, od czego zacząć? Chcesz poznać rady doświadczonych dokumentalistów – nominowanej do Oscara© Hanny Polak, operatora Jacka Petryckiego lub nominowanej do Oscara© producentki „Królika po berlińsku” Anny Wydry? Jeśli tak, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Realizacja filmów dokumentalnych to nie tylko umiejętność znalezienia dobrego tematu, ale także sprawy, którymi przeciętny debiutant – niestety – nie zaprzątuje sobie głowy. Zebranie odpowiedniej ekipy, kompletowanie sprzętu, a także zabezpieczenie prawne produkcji – to tylko część zagadnień, o których MUSIMY pamiętać. Spokojnie: internetowy kurs „Jak przygotować projekt filmu dokumentalnego?” powstał właśnie po to, by przybliżyć ci tajniki rozwoju filmu dokumentalnego… i ułatwić realizację wymarzonego filmu!

Dokumentalista to zawód, ale także określenie postawy wobec świata, polegającej na jego nieustannej, twórczej, ale pełnej pokory obserwacji. Poznanie jej ma sens – gwarantuję. Nawet jeśli nigdy nie zrobi się żadnego filmu.

Krzysztof Kopczyński („Kamienna cisza”, „Dybuk”)

EKIPA KURSU

kurs

autorzy kursu: Beata Dzianowicz i Krzysztof Kopczyński

redakcja: Krzysztof Kopczyński

opracowanie informatyczne: Bartłomiej Michałowicz

bibliografia, linki i informacje biograficzne: Mariusz Koryciński

słownik pojęć: Mariusz Koryciński, Paweł Jaskulski

trailer kursu: Mariusz Koryciński, Stefan M. Ronisz

wywiady

o swoich doświadczeniach mówią: Jacob Dammas, Jacek Petrycki, Hanna Polak, Jerzy Śladkowski, Anna Wydra, Maria Zmarz-Koczanowicz

realizacja: Krzysztof Kopczyński

zdjęcia: Jacek Knopp

montaż: Agata Wałachowska

kierownik produkcji: Mariusz Koryciński

charakteryzacja: Magdalena Teodorczuk

czołówka i opracowanie graficzne: Mariusz Koryciński, Stefan M. Ronisz

współpraca: Paweł Jaskulski