Wykład Prof. Wojciecha Malajkata

TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA  

ZAPRASZA

NA SPOTKANIE Z WYBITNYM AKTOREM,

REKTOREM AKADEMII TEATRALNEJ IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE

PANEM PROF. WOJCIECHEM MALAJKATEM,

KTÓRY WYGŁOSI WYKŁAD PT. „PAUZA W TEATRZE”

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MAJA 2018 R. O GODZ. 18.00

W BUDYNKU WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W WARSZAWIE, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

SALA 37 (II P.)

WSTĘP WOLNY

 

W imieniu organizatorów

Józef Porayski-Pomsta

prezes Zarządu Głównego

Zaproszenie na seminarium

Przestrzenie dyskursu: media i retoryka

Zakład Retoryki i Mediów serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne seminarium z cyklu „Przestrzenie dyskursu: media i retoryka”

16 maja (środa), godz. 17:00, s. 7

Krzysztof Kopczyński wygłosi referat nt.

O romantycznej teorii ironii artystycznej z nieustającym odniesieniem do filmu polskiego

Kontekst romantyczny jest stale obecny w polskim filmoznawstwie, zwłaszcza w pracach o adaptacjach literatury i symbolice obrazu. Andrzej Wajda wielokrotnie wspominał, że dla twórców polskiej szkoły filmowej spuścizna romantyczna przekazywała jedyną wyrazistą tradycję polskiej sztuki, do której mogli na co dzień się odwoływać. Robocza perspektywa mojej propozycji jest jednak inna. Chodzi mi o wykorzystanie do analiz kategorii stworzonych przez ten kierunek artystyczny. Wydaje się to twórcze dlatego, że myśl polska, wedle mojego uważania, znajduje się w krytycznej chwili. Z jednej strony, już w 1991 roku Maria Janion ogłosiła zmierzch paradygmatu romantycznego. I choć obecnie wiadomo, że ta prognoza nie do końca się sprawdziła, paradygmat romantyczny nie został przez nic zastąpiony, a jeśli nadal występuje, to w szczątkowej i niekiedy karykaturalnej formie. Z drugiej strony, jednym z najważniejszych gatunków filmowych należących do obszaru „świata rozbawionego” jest komedia romantyczna. Jej perfekcyjnie skonstruowana jednowymiarowość byłaby obca romantykom, poszukującym wielowarstwowej syntezy sztuk, a także nowej epistemologii i własnych kryteriów prawdy – we wspomnianym wyżej świecie niepotrzebnych.

Na pytanie, w jakim stopniu w tej sytuacji może się przydać ironia i romantyczna teoria ironii artystycznej, odpowiem odnosząc się do kilku wybranych fragmentów filmowych, które wspólnie obejrzymy (dla zachęty zdradzę, że pierwszym z nich będzie „Słoń” Agnieszki Osieckiej –  adaptacja opowiadania Sławomira Mrożka,1958). Ironia romantyczna nakazuje – wedle Aleksandry Okopień-Sławińskiej (Słownik terminów literackich, 2002, 222) – przyjąć artyście postawę charakteryzującą się traktowaniem twórczości jako gry ujawniającej przeciwieństwa rządzące bytem i sztuką, pozwalającą na uzyskanie wobec nich dystansu. Czy daje twórcom i widzom szansę na dystans do siebie i świata, albo – jak chciał Norwid – pozwala uchwycić sprzeczność między ideałem a „rzeczywistością skończoną”? Staje się narzędziem hermeneutyki traktowanej zgodnie z ustaleniami Gadamera jako dialog? Czy też rację mieli krytycy ironii romantycznej, przede wszystkim Kierkegaard, który zarzucał jej destrukcję poznawczą, prowadzącą do rezygnacji ze złudzeń, że mamy coś jeszcze do odkrycia, skądinąd jednak pisząc o postawie ironicznej jako powinności – w tej sprawie będąc blisko Norwida, nazywającego ją „koniecznym bytu cieniem”?

A MONOGRAPH ON THE 1980S... FOR FREE!

Z przyjemnością informujemy, że książka "80s Again" ukazała się właśnie w wersji anglojęzycznej i można pobrać ją z repozytorium.

A MONOGRAPH ON THE 1980S... FOR FREE!

Jolanta Słobodzian Film Club presents "80s Again!" -- a collection of essays describing selected phenomena in culture and society of 1980s.

academia: https://goo.gl/iEbv35
ceon repository: https://goo.gl/ooWAVR

Academic edition: Aneta Jabłońska & Mariusz Koryciński
Academic review: Paweł Tański
Translation: Jacek Wełniak and Agnieszka Piskorska
Copy-editing: Dan Sax and Paulina Plata
Cover project and logotype of the Time Machine Series: Stefan M. Ronisz
Picture of the sky on the cover: Paweł Gołąb
Typesetting and text makeup: Joanna Poroś-Głuchowska

Zaproszenie na seminarium

Wszystkich zainteresowanych: pracowników naukowych, doktorantów i studentów, zapraszam do udziału w seminarium doktoranckim pn. Lingwistyczne i logopedyczne problemy czynności mowy, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia br. w godz. 16.45-18.15 w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20, II p., sala 211, na którym referat pt. „Fizjologia artykulacji” wygłosi pani mgr Agnieszka Borowiec.

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

Zaproszenie na seminarium

Wszystkich zainteresowanych: pracowników naukowych, doktorantów i studentów, zapraszam do udziału w seminarium doktoranckim pn. Lingwistyczne i logopedyczne problemy czynności mowy, które odbędzie się w dniu 15 marca br. w godz. 16.45-18.15 w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20, II p., sala 211, na którym referat pt. Badanie świadomości grafotaktycznej wygłosi mgr Joanna Zawadka.

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

Seminarium z cyklu "Przestrzenie dyskursu - media i retoryka"

Zakład Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej UW ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium z cyklu

"Przestrzenie dyskursu - media i retoryka"

które odbędzie się w dn. 21 lutego (środa) o godz. 17.00, sala nr 7.
Wykład pt. Kultura wystąpień prezydenckich w Stanach Zjednoczonych od Jerzego Waszyngtona do Donalda Trumpa wygłosi dr Mariusz Zagórski.

Rekrutacja na dyplom polsko-belgijski 2018 trwa!

Kto chce studiować w Sercu Europy?
Więcej...


Konkurs na pracę magisterską

Komitet Redakcyjny serii "Polonistyka Użyteczna" przypomina o konkursie na pracę magisterską. Zgłoszenia propozycji do końca roku.
Więcej...

Zapraszamy na otwarte seminarium

z cyklu Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, organizowane przez Zakład Retoryki i Mediów. Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 grudnia o godzinie 17.30 w s. 7.

Prezentację pt. Gry cyfrowe – problemy terminologii oraz podziału medium przedstawi mgr Bartłomiej Mycyk

Więcej na stronie Zakładu

http://retoryka-media.uw.edu.pl/zaklad-retoryki-i-mediow-2/seminaria-naukowe/