Konkurs na pracę magisterską

Komitet Redakcyjny serii "Polonistyka Użyteczna" przypomina o konkursie na pracę magisterską. Zgłoszenia propozycji do końca roku.
Więcej...

Zapraszamy na otwarte seminarium

z cyklu Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, organizowane przez Zakład Retoryki i Mediów. Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 grudnia o godzinie 17.30 w s. 7.

Prezentację pt. Gry cyfrowe – problemy terminologii oraz podziału medium przedstawi mgr Bartłomiej Mycyk

Więcej na stronie Zakładu

http://retoryka-media.uw.edu.pl/zaklad-retoryki-i-mediow-2/seminaria-naukowe/

My z Nich - cykliczne spotkania

Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki)   uprzejmie zaprasza na kolejne (XI) spotkanie z cyklu „My z Nich”, poświęcone spuściźnie językoznawców urodzonych w I połowie XXw.

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2017 roku godz. 11.00  na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego I piętro sala 17. 

Referaty wygłoszą:

Elżbieta Smułkowa (UW) – Profesor Antonina Obrębska-Jabłońska między Warszawą a Krakowem

Ewa Deptuchowa (IJP  PAN) Refleksja nad spuścizną naukową Profesora Stanisława Urbańczyka

Irena Jaros (UŁ) – Profesor Karol Dejna twórca łódzkiej szkoły dialektologicznej  

Helena Krasowska  (IS  PAN) – Języki i dialekty słowiańskie na pograniczach w ujęciu Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko

"Retoryka wartości" - spotkania

W ramach współorganizowanej przez Instytut Polonistyki Stosowanej konferencji pt. "Retoryka wartości" odbędą się dwa otwarte spotkania:
  • - jedno o charakterze warsztatowym, którego celem jest zwrócenie uwagi na retoryczne zagadnienia związane z przygotowaniem tekstów akademickich (czwartek, 23.11),
  • - drugie o charakterze dyskusyjnym, będące zachętą do rozmowy na temat m.in. retorycznych aspektów debat przedwyborczych (piątek, 24.11).

"Polonistyka - ku przyszłości"

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej ma zaszczyt zaprosić na kongres naukowy

"Polonistyka - ku przyszłości"

zorganizowany z okazji 10. rocznicy założenia Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, który odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Warszawie, w Sali Balowej Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 o godz. 10.00.

Pobierz plakat [PDF].

Dyżur dr Marleny Kurowskiej

W dniach 08 - 09.11.2017 dyżur dr Marleny Kurowskiej jest odwołany.

DIALOG POKOLEŃ W JĘZYKU I JĘZYKOZNAWSTWIE

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową DIALOG POKOLEŃ W JĘZYKU I JĘZYKOZNAWSTWIE, która odbędzie się w dniach 8-9 listopada br. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Pobierz:

Debata na UW o etyce słowa z autorami książki „Narracje o narodowcach i walce z aborcją z perspektywy etyki słowa”

Zapraszamy na prezentację książki Pawła Trzaskowskiego i Urszuli Wysockiej „Narracje o narodowcach i walce z aborcją z perspektywy etyki słowa”, która odbędzie się w czwartek 26 października 2017 o godz. 18 na Wydziale Polonistyki UW (Kampus Główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), sala 4 (na parterze).

Pobierz:

Retoryka wartości - konferencja naukowa

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativumobejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. 

Propozycje referatów należy nadesłać do 15.10.2017 r., wypełniając formularz rejestracyjny.

Więcej na stronie  Zakładu Retoryki i Mediów IPS UW.

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU - KONFERENCJA

Zaprazamy na XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W 40-LECIE UTWORZENIA STUDIÓW LOGOPEDYCZNYCH W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM PAMIĘCI DOC. DR MARII PRZYBYSZ-PIWKO

Konferencja odbędzie się w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 20, w dniach 29–30 września 2017 r. Aby ułatwić Państwu dotarcie do miejsca obrad w załączniku przesyłamy również mapkę dojazdu. Rejestracja uczestników rozpoczyna się w piątek 29 września od godz. 8.30. w biurze konferencji, które mieścić się będzie na drugim piętrze budynku przy ulicy Karowej 20. Chęć uczestnictwa w warsztatach należy zgłosić w biurze konferencji podczas jej trwania. Warunkiem odbycia się warsztatu jest zgłoszenie się na niego co niego co najmniej pięciu uczestników. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w sesji plakatowej. Format posteru to A1. Prosimy o doręczenie plakatu podczas rejestracji w biurze konferencji.

            Wszystkim uczestnikom konferencji zapewniamy ciepły posiłek w przerwie obiadowej w pierwszym i drugim dniu obrad. Czynnych uczestników konferencji serdecznie zapraszamy na uroczystą kolację, która odbędzie się w Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, parter budynku) w dniu 29 września 2017 roku o godzinie 19.45.

            Treść wystąpień zostanie opublikowana w formie monografii. Objętość artykułu wraz z bibliografią powinna się mieścić między 21 000-25 000 znaków ze spacjami. Szczegółowa instrukcja wydawnicza znajduje się w załączniku. Prosimy o nadsyłanie artykułów do 30 października 2017 roku na adresy mailowe:

konferencjalogopedycznauw@gmail.com

marzena.stepien@uw.edu.pl

n.siudzinska@uw.edu.pl

Do pobrania: