Seminarium edytorskie

W dniach 14-16 czerwca 2018 r. odbyło się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego seminarium edytorskie poświęcone wydaniu krytycznemu „Dzieł” Stanisława Przybyszewskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Gabrieli Matuszek. Wśród przedstawicieli zaangażowanych ośrodków uniwersyteckich (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Łódzki) wzięli w nim udział pracownicy i doktoranci Instytutu Polonistyki Stosowanej: prof. Grzegorz P. Bąbiak, dr Dariusz Dziurzyński i mgr Joanna Mikołajczuk.

XII spotkanie z cyklu „My z Nich”

Szanowni Państwo !

W imieniu Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej uprzejmie zapraszam na XII spotkanie z cyklu „My z Nich”, organizowane przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki), poświęcone dokonaniom językoznawców drugiej połowy XX w.

Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2018 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sali numer 17 (I piętro) o godz. 11.00.

Łączę wyrazy szacunku

Zofia Zaron     

Program:

I. Powitanie przez Pana Dziekana Wydziału Polonistyki UW prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.

II. Referaty:

  1. Krystyna Kowalik  (PAN), Tadeusz Milewski w oczach potomnych
  2. Elżbieta Smułkowa  (UW), Wspomnienie o Halinie Turskiej
  3. Henryk Duda (KUL), Stanisław Westfal – w Polsce i poza Polską
  4. Józef Pomsta-Porayski  (UW), Irena Styczek – językoznawca i logopeda

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy”

W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zaproszeni są: studenci studiów I i II stopnia, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry oraz promotorzy gotowi wspierać studentów w przygotowaniu pracy aplikacyjnej.

Projekt realizuje 6 wydziałów UW:

>  Wydział „Artes Liberales”,

>  Wydział Filozofii i Socjologii,

>  Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

>  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

>  Wydział Polonistyki,

>  Wydział Psychologii.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl lub do kontaktu z Biurem Karier UW i koordynatorem projektu: innohuman@adm.uw.edu.pl

 

 

 

Zaproszenie na seminarium

Zakład Retoryki i Mediów zaprasza na ostatnie w tym semestrze spotkanie seminaryjne.

Temat: 

Retoryka i możliwości badań jakie stwarza w różnych naukach 

przedstawi profJakub Zdzisław Lichański,

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.00 w s. nr 7.

Wykład Prof. Wojciecha Malajkata

TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA  

ZAPRASZA

NA SPOTKANIE Z WYBITNYM AKTOREM,

REKTOREM AKADEMII TEATRALNEJ IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE

PANEM PROF. WOJCIECHEM MALAJKATEM,

KTÓRY WYGŁOSI WYKŁAD PT. „PAUZA W TEATRZE”

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MAJA 2018 R. O GODZ. 18.00

W BUDYNKU WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W WARSZAWIE, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

SALA 37 (II P.)

WSTĘP WOLNY

 

W imieniu organizatorów

Józef Porayski-Pomsta

prezes Zarządu Głównego

Zaproszenie na seminarium

Przestrzenie dyskursu: media i retoryka

Zakład Retoryki i Mediów serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne seminarium z cyklu „Przestrzenie dyskursu: media i retoryka”

16 maja (środa), godz. 17:00, s. 7

Krzysztof Kopczyński wygłosi referat nt.

O romantycznej teorii ironii artystycznej z nieustającym odniesieniem do filmu polskiego

Kontekst romantyczny jest stale obecny w polskim filmoznawstwie, zwłaszcza w pracach o adaptacjach literatury i symbolice obrazu. Andrzej Wajda wielokrotnie wspominał, że dla twórców polskiej szkoły filmowej spuścizna romantyczna przekazywała jedyną wyrazistą tradycję polskiej sztuki, do której mogli na co dzień się odwoływać. Robocza perspektywa mojej propozycji jest jednak inna. Chodzi mi o wykorzystanie do analiz kategorii stworzonych przez ten kierunek artystyczny. Wydaje się to twórcze dlatego, że myśl polska, wedle mojego uważania, znajduje się w krytycznej chwili. Z jednej strony, już w 1991 roku Maria Janion ogłosiła zmierzch paradygmatu romantycznego. I choć obecnie wiadomo, że ta prognoza nie do końca się sprawdziła, paradygmat romantyczny nie został przez nic zastąpiony, a jeśli nadal występuje, to w szczątkowej i niekiedy karykaturalnej formie. Z drugiej strony, jednym z najważniejszych gatunków filmowych należących do obszaru „świata rozbawionego” jest komedia romantyczna. Jej perfekcyjnie skonstruowana jednowymiarowość byłaby obca romantykom, poszukującym wielowarstwowej syntezy sztuk, a także nowej epistemologii i własnych kryteriów prawdy – we wspomnianym wyżej świecie niepotrzebnych.

Na pytanie, w jakim stopniu w tej sytuacji może się przydać ironia i romantyczna teoria ironii artystycznej, odpowiem odnosząc się do kilku wybranych fragmentów filmowych, które wspólnie obejrzymy (dla zachęty zdradzę, że pierwszym z nich będzie „Słoń” Agnieszki Osieckiej –  adaptacja opowiadania Sławomira Mrożka,1958). Ironia romantyczna nakazuje – wedle Aleksandry Okopień-Sławińskiej (Słownik terminów literackich, 2002, 222) – przyjąć artyście postawę charakteryzującą się traktowaniem twórczości jako gry ujawniającej przeciwieństwa rządzące bytem i sztuką, pozwalającą na uzyskanie wobec nich dystansu. Czy daje twórcom i widzom szansę na dystans do siebie i świata, albo – jak chciał Norwid – pozwala uchwycić sprzeczność między ideałem a „rzeczywistością skończoną”? Staje się narzędziem hermeneutyki traktowanej zgodnie z ustaleniami Gadamera jako dialog? Czy też rację mieli krytycy ironii romantycznej, przede wszystkim Kierkegaard, który zarzucał jej destrukcję poznawczą, prowadzącą do rezygnacji ze złudzeń, że mamy coś jeszcze do odkrycia, skądinąd jednak pisząc o postawie ironicznej jako powinności – w tej sprawie będąc blisko Norwida, nazywającego ją „koniecznym bytu cieniem”?

A MONOGRAPH ON THE 1980S... FOR FREE!

Z przyjemnością informujemy, że książka "80s Again" ukazała się właśnie w wersji anglojęzycznej i można pobrać ją z repozytorium.

A MONOGRAPH ON THE 1980S... FOR FREE!

Jolanta Słobodzian Film Club presents "80s Again!" -- a collection of essays describing selected phenomena in culture and society of 1980s.

academia: https://goo.gl/iEbv35
ceon repository: https://goo.gl/ooWAVR

Academic edition: Aneta Jabłońska & Mariusz Koryciński
Academic review: Paweł Tański
Translation: Jacek Wełniak and Agnieszka Piskorska
Copy-editing: Dan Sax and Paulina Plata
Cover project and logotype of the Time Machine Series: Stefan M. Ronisz
Picture of the sky on the cover: Paweł Gołąb
Typesetting and text makeup: Joanna Poroś-Głuchowska

Zaproszenie na seminarium

Wszystkich zainteresowanych: pracowników naukowych, doktorantów i studentów, zapraszam do udziału w seminarium doktoranckim pn. Lingwistyczne i logopedyczne problemy czynności mowy, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia br. w godz. 16.45-18.15 w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20, II p., sala 211, na którym referat pt. „Fizjologia artykulacji” wygłosi pani mgr Agnieszka Borowiec.

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

Zaproszenie na seminarium

Wszystkich zainteresowanych: pracowników naukowych, doktorantów i studentów, zapraszam do udziału w seminarium doktoranckim pn. Lingwistyczne i logopedyczne problemy czynności mowy, które odbędzie się w dniu 15 marca br. w godz. 16.45-18.15 w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20, II p., sala 211, na którym referat pt. Badanie świadomości grafotaktycznej wygłosi mgr Joanna Zawadka.

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta