Szkoła Komunikacji Profesjonalnej

http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/inne-informacje/rekrutacja/
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2024/programme/SP-SKP/?from=org-unit:30070000

Zjazdy jednodniowe (sobota lub niedziela, 9:00-17:30)

Studia podyplomowe adresowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu muszą się sprawnie komunikować w przestrzeni publicznej i społecznej. Komunikacja ta zwykle wymaga określonych kompetencji (językowych, autoprezentacyjnych, argumentacyjnych, interpersonalnych). Nasze studia określają te kompetencje w sposób precyzyjny. Znamy potrzeby osób, które pracują w przedsiębiorstwach o różnym profilu branżowym, a także w różnych sferach administracji. Osoby te oprócz wiedzy fachowej z właściwej im dyscypliny potrzebują umiejętności profesjonalnej komunikacji, aby mogły w pełni wykorzystać tę wiedzę. Jak rozumiemy pojęcie profesjonalna komunikacja? Profesjonalna komunikacja zaczyna się od świadomości, że osobiste zdolności komunikacyjne mają wpływ na powodzenie planowanych przedsięwzięć, rozwój kariery zawodowej. Profesjonalna komunikacja to umiejętność określenia wymogów, przed którymi się staje, rozpoznanie potrzeb odbiorców, do których kierujemy swój komunikat perswazyjny i precyzyjne określenie ograniczeń wynikających z aktualnej sytuacji.

 

Program studiów