POLSKO-BELGIJSKIE STUDIA MAGISTERSKIE

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS).

Master européen en langues et cultures de l’Europe centrale (MAE)

(Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW – Chaire de Philologie Polonaise de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication à l’Université Libre de Bruxelles)

 

Indywidualny tok kształcenia w ramach PBSS/MAE

Seminarium magisterskie z oferty seminaryjnej IPS

120 godz.

[zajęcia spoza puli fakultatywnej]

***

Zajęcia ze „ścieżki belgistycznej”:

W centrum i na peryferiach. Sztuka polska i europejska przełomu XIX i XX wieku w kontekstach europejskich

konw., 30 godz., 3 ECTS

Translatorium francusko-polskie

konw. 30 godz., 3 ECTS

Polska i Belgia: dialog kultur, literatur i historii

konw. 30 godz., 3 ECTS

 

Koordynator PBSS/MAE w Warszawie

Zakład Edytorstwa i Stylistyki IPS
Wydział Polonistyki UW
Kontakt: dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl

 

Koordynatorka MAE w Brukseli

Kierownik Katedry Polonistyki
Wydział Literatury, Przekładu i Komunikacji ULB
Kontakt: dwalczak@ulb.ac.be