Instytut Polonistyki Stosowanej

Zakład Retoryki i Mediów

Dyżury w sesji letniej 2018

Pracownicy
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Poniedziałek 14:00 – 16:00, p. 52

Środa 9:00 – 10:00, p. 52

dr hab. Krzysztof Kopczyński
e-mail: krzysztof.kopczynski@ntcm.com.pl

14.06.2018 13:00, p. 52

21.06.2018 13:00, p. 52

28.06.2018 13:00, p. 52

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński

Koordynator specjalizacji filologia dla mediów

Poniedziałek 11:00 – 12:00, p. 52

25.06.2018 17:00, p. 52

dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

po uprzednim kontakcie mailowym: e.modrzejewska@uw.edu.pl

dr Agnieszka Szurek

Wtorek 11:00 – 12:00, p. 52

dr Małgorzata Ślarzyńska
e-mail: malgorzata.slarzynska@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu

18.06.2018 11:00 – 13:00, p. 52

21.06.2018 11:00 – 12:00, p. 52

28.06.2018 11:00 – 12:00, p. 52

Doktoranci
mgr Adam Barański
mgr Magdalena Biegaj
mgr Adriana Brenda
mgr Magda Ciereszko
e-mail: m.m.ciereszko@gmail.com

po uprzednim kontakcie mailowym: m.m.ciereszko@gmail.com

mgr Marta Gołda
e-mail: m.golda@uw.edu.pl
mgr Paweł Jaskulski
mgr Mariusz Koryciński
mgr Milena Mrozowska
mgr Bartłomiej Mycyk

29.06.2018 18:00 – 19:45, p. 52

mgr Anna Perzyńska

Wtorek 18:15 – 19:00, p. 52
po uprzednim kontakcie mailowym

mgr Anna Steliżuk

po uprzednim kontakcie mailowym: a.stelizuk@gmail.com

⇦ WSTECZ