Zakład Retoryki i Mediów


Dyżury w semestrze zimowym 2018/2019

Pracownicy
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Poniedziałek 15:00 – 16:00, p. 52

Sobota 10:00 – 10:40, p. 52
w czasie zjazdów SZ

dr hab. Krzysztof Kopczyński
e-mail: krzysztof.kopczynski@ntcm.com.pl

urlop naukowy

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński

Koordynator specjalizacji filologia dla mediów

Poniedziałek 16:00 – 16:45, p. 52

dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

Poniedziałek 13:15 – 14:00, p. 52

dr Agnieszka Szurek

Sekretarz Zakładu

Poniedziałek 11:30 – 13:00, p. 52

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Poniedziałek 14:00 – 15:00, p. 52

Doktoranci
mgr Magdalena Biegaj
mgr Adriana Brenda
mgr Magda Ciereszko
e-mail: m.m.ciereszko@gmail.com
mgr Marta Gołda
e-mail: m.golda@uw.edu.pl
mgr Tomasz Jackiewicz
mgr Paweł Jaskulski
mgr Mariusz Koryciński
mgr Milena Mrozowska
mgr Bartłomiej Mycyk
mgr Anna Perzyńska

Wtorek 18:30 – 19:00, p. 52
po uprzednim kontakcie mailowym

mgr Anna Steliżuk

⇦ WSTECZ