Zakład Retoryki i Mediów

Strona zakładu: retoryka-media.uw.edu.pl


Dyżury w semestrze letnim 2021 odbywają się w trybie zdalnym

Pracownicy
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. UW
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów
Przewodnicząca Rady Instytutu
Kierownik Pracowni Retoryki Stosowanej

Poniedziałek 15:00 – 16:00,
google meet

Środa 9:00 – 10:00,
google meet

Sobota 10:00 – 10:40, google meet
dni zjazdów SZ

dr hab. Krzysztof Kopczyński, prof. UW
e-mail: krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl

termin konsultacji proszę uzgadniać indywidualnie mailem

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl

Wtorek 15:00 – 15:45, google meet

dr Paweł Jaskulski
e-mail: pjaskulski@uw.edu.pl

Środa 15:00 – 17:00, google meet

dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

Opiekun studentów na specjalizacji filologia dla mediów

Czwartek 11:30 – 12:00, https://us02web.zoom.us/j/89572955639
uprzejmie proszę o zapowiedź mailową

dr Agnieszka Szurek

Opiekun studentów na specjalizacji translatorskiej

Wtorek 9:45 – 10:30, meet.google.com/gpt-kysj-bos
inny termin po uzgodnieniu mailowym

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki

Współpracownicy
dr Magda Ciereszko
e-mail: m.m.ciereszko@gmail.com
dr Anna Perzyńska
Doktoranci
mgr Marcin Kosman
mgr Aleksandra Łukowska
mgr Kinga Rogowska
mgr Jakub Waśko


⇦ WSTECZ