Zakład Retoryki i Mediów

Dyżury w sesji letniej 2017

Pracownicy
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

14.06.2017 15:00 – 17:00, p. 52

19.06.2017 10:00 – 11:00, p. 52

20.06.2017 15:00 – 16:00, p. 52

26.06.2017 10:00 – 11:00, p. 52

doc. dr Krzysztof Kopczyński
e-mail: krzysztof.kopczynski@ntcm.com.pl

13.06.2017 15:00, p. 52

20.06.2017 15:00, p. 52

27.06.2017 15:00, p. 52

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński

Koordynator specjalizacji filologia dla mediów

Poniedziałek 14:00 – 15:00, p. 52

dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

po uprzednim kontakcie mailowym: e.modrzejewska@uw.edu.pl

dr Agnieszka Szurek

Środa 16:15 – 17:15, p. 52

dr Małgorzata Ślarzyńska
e-mail: malgorzata.slarzynska@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu

19.06.2017 14:00 – 15:00, p. 52

inne terminy po uprzednim kontakcie mailowym: malgorzata.slarzynska@uw.edu.pl

Doktoranci
mgr Adam Barański
mgr Magdalena Biegaj
mgr Adriana Brenda
mgr Magda Ciereszko

po uprzednim kontakcie mailowym: m.m.ciereszko@gmail.com

mgr Dorota Dobrzyńska
mgr Marta Gołda
e-mail: m.golda@uw.edu.pl

po uprzednim kontakcie mailowym

mgr Michał Grabowski
e-mail: ushba@wp.pl
mgr Paweł Jaskulski

16.06.2017 12:00 – 12:30, p. 52

mgr Mariusz Koryciński

16.06.2017 11:30 – 12:00, p. 52

mgr Agnieszka Morzy
e-mail: a.morzy@uw.edu.pl
mgr Milena Mrozowska
mgr Bartłomiej Mycyk

23.06.2017 18:30 – 19:15, p. 52

30.06.2017 18:30 – 19:15, p. 52

mgr Anna Perzyńska

13.06.2017 18:30 – 19:15, p. 52

27.06.2017 18:30 – 19:15, p. 52

mgr Maria Pobieżyńska
mgr Kinga Stanaszek
mgr Anna Steliżuk

po uprzednim kontakcie mailowym: a.stelizuk@gmail.com

⇦ WSTECZ