Zakład Retoryki i Mediów

Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018

Pracownicy
prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Poniedziałek 14:00 – 15:00, p. 52

Sobota 12:10 – 12:30, p. 52
(w terminach zjazdów studiów zaocznych)

dr hab. Krzysztof Kopczyński
e-mail: krzysztof.kopczynski@ntcm.com.pl

Wtorek 14:00, p. 52

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński

Koordynator specjalizacji filologia dla mediów

Poniedziałek 13:00 – 13:50, p. 52

dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

Poniedziałek 8:30 – 9:30, p. 52
(po uprzednim potwierdzeniu obecności e-mailem)

Poniedziałek 15:15 – 16:15, p. 52
(po uprzednim potwierdzeniu obecności e-mailem)

dr Agnieszka Szurek

Poniedziałek 12:00 – 13:00, p. 52

dr Małgorzata Ślarzyńska
e-mail: malgorzata.slarzynska@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu

Wtorek 18:45 – 19:45, p. 52

Doktoranci
mgr Adam Barański
mgr Magdalena Biegaj
mgr Adriana Brenda
mgr Magda Ciereszko
e-mail: m.m.ciereszko@gmail.com

po uprzednim kontakcie mailowym

mgr Marta Gołda
e-mail: m.golda@uw.edu.pl
mgr Paweł Jaskulski
mgr Mariusz Koryciński
mgr Milena Mrozowska
mgr Bartłomiej Mycyk
mgr Anna Perzyńska

Wtorek 17:30 – 18:15, p. 52

mgr Anna Steliżuk

⇦ WSTECZ