Instytut Polonistyki Stosowanej

Zakład Logopedii i Emisji Głosu


Dyżury w sesji letniej 2018

Pracownicy
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl

22.06.2018 10:00 – 11:00, s. 09, Wydział Polonistyki

29.06.2018 10:00 – 11:00, s. 09, Wydział Polonistyki

dr hab. Olga Jauer-Niworowska
e-mail: oniworowska@gmail.com

11.06.2018 11:30 – 12:30, s. 210, Karowa 20

13.06.2018 12:00 – 13:00, s. 210, Karowa 20
po wcześniejszym ustaleniu mailowym

22.06.2018 9:30, s. 210, Karowa 20

25.06.2018 10:00 – 11:00, s. 210, Karowa 20

dr hab. Anita Lorenc
e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl

16.06.2018 15:45 – 17:15, s. 212, Karowa 20

25.06.2018 11:30 – 13:00, s. 212, Karowa 20

dr hab. Natalia Siudzińska
e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Opiekun praktyk logopedycznych

15.06.2018 8:30 – 9:30, s. 210, Karowa 20

18.06.2018 10:00 – 11:00, s. 210, Karowa 20

dr hab. Marzena Stępień
e-mail: marzena.stepien@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

14.06.2018 14:30 – 15:30, s. 210, Karowa 20

19.06.2018 15:00 – 16:00, s. 210, Karowa 20

25.06.2018 14:00 – 15:00, s. 210, Karowa 20

dr Marlena Kurowska
e-mail: m.kurowska5@uw.edu.pl

Kierownik Gabinetu Logopedycznego

14.06.2018 12:00 – 13:00, s. 210, Karowa 20

21.06.2018 12:00 – 13:00, s. 210, Karowa 20

dr Krzysztof Szamburski
e-mail: k.m.szamburski@uw.edu.pl

15.06.2018 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20

22.06.2018 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20

29.06.2018 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20

dr Ewa Wolańska
e-mail: e.wolanska@uw.edu.pl

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

13.06.2018 10:30 – 11:30, s. 210, Karowa 20

20.06.2018 10:30 – 11:30, s. 210, Karowa 20

27.06.2018 10:30 – 11:30, s. 210, Karowa 20

mgr Beata Ciecierska-Zajdel
e-mail: beata.ciecierska@zajdel.pl

12.06.2018 15:00 – 16:00, s. 210, Karowa 20

14.06.2018 13:45 – 14:45, s. 210, Karowa 20

21.06.2018 13:45 – 14:45, s. 210, Karowa 20

mgr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

15.06.2018 11:00 – 12:00, s. 210, Karowa 20

22.06.2018 11:00 – 12:00, s. 210, Karowa 20

29.06.2018 11:00 – 12:00, s. 210, Karowa 20

Doktoranci
mgr Renata Balcerzak
e-mail: r.balcerzak@student.uw.edu.pl
mgr Mariola Białek
e-mail: mariibialek@gmail.com

Opiekun II roku I st. LOIK Logopedia ogólna i Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

21.06.2018 10:00 – 11:00, s. 210, Karowa 20

mgr Hanna Gadomska
mgr Alina Gromadka
e-mail: ala@unimedia.com.pl
mgr Paula Grzeszczuk
e-mail: paula.grzeszczuk@gmail.com

14.06.2018 16:15 – 17:15, s. 210, Karowa 20

21.06.2018 16:15 – 17:15, s. 210, Karowa 20

28.06.2018 16:15 – 17:15, s. 210, Karowa 20
po wcześniejszym ustaleniu mailowym

mgr Martyna Janiszewska-Krajewska
e-mail: martynakrajewska@wp.pl
mgr Martyna Jóźwiak (Psujek)
e-mail: psujek.martyna@gmail.com
mgr Agata Karaśkiewicz
e-mail: agata.aleksandra.karaskiewicz@student.uw.edu.pl
mgr Alicja Karsznia-Sobczak
e-mail: alicjakarsznia@gmail.com
mgr Aleksandra Kmita
e-mail: aleksandra.kmita@student.uw.edu.pl
mgr Izabela Król-Dąbrowska
e-mail: izabela.e.krol@gmail.com
mgr Dorota Kulawiec
e-mail: dorota.kulawiec@interia.pl
mgr Anna Lis
e-mail: aniafox@tlen.pl

po wcześniejszym ustaleniu mailowym

mgr Wojciech Łępicki
mgr Justyna Mikołajewska
mgr Karolina Nawrocka-Gregorczyk
e-mail: k_nawrocka@student.uw.edu.pl

13.06.2018 17:00, s. 210, Karowa 20

20.06.2018 17:00, s. 210, Karowa 20

27.06.2018 17:00, s. 210, Karowa 20

mgr Olga Nyrka
e-mail: olga.nyrka@gmail.com

Opiekun II roku II st. LOiK

mgr Hubert Olborski
e-mail: hubert_olborski@student.uw.edu.pl

Opiekun III roku I st. LOiK

13.06.2018 15:30, s. 210, Karowa 20

20.06.2018 15:30, s. 210, Karowa 20

27.06.2018 15:30, s. 210, Karowa 20
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

mgr Karolina Sindrewicz
e-mail: sindrewicz.karolina@gmail.com

12.06.2018 11:30 – 12:30, s. 210, Karowa 20

18.06.2018 12:00 – 13:00, s. 210, Karowa 20

mgr Iwona Sołtys
e-mail: soltyslogopeda@gmail.com

15.06.2018 16:00, s. 211, Karowa 20

mgr Aneta Syta
e-mail: aneta.syta@wp.pl

Opiekun I roku I st. LOIK Logopedia ogólna i Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

11.06.2018 14:00, s. 210, Karowa 20

21.06.2018 10:00, s. 210, Karowa 20

mgr Kamila Szałańska (Szałkiewicz)
e-mail: kamilaszalkiewicz@gmail.com

Opiekun I roku II st. LOiK

mgr Maria Żaboklicka
e-mail: mariazaboklicka@gmail.com
Współpracownicy zakładu
dr n.med. Anna Domeracka-Kołodziej

(WUM)

prof. dr hab. Jagna Czochańska
dr hab. Małgorzata Żytko

(Wydział Pedagogiki UW)

doc. dr Maria Przybysz-Piwko
e-mail: m.przybysz-piwko@uw.edu.pl
dr Anna Bolewska

(Wydział Psychologii UW)

mgr Marcelina Przeździęk
e-mail: marcelina.przezdziek@gmail.com
mgr Urszula Swoboda-Rydz

Koordynatorzy studiów:

Logopedia Ogólna i Kliniczna – Sylwia Dorociuk
Koordynator praktyk – dr hab. Natalia Siudzińska
Koordynator ds. emisji głosu - mgr Joanna Zawadka

Polecamy:

Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego


Logopedia Ogólna i Kliniczna


Rada Języka Polskiego
www.rjp.pan.pl 


Towarzystwo Kultury Języka
www.tkj.uw.edu.pl 


Polski Związek Logopedów
www.logopeda.org.pl


Polskie Towarzystwo Logopedyczne
www.logopedia.umcs.lublin.pl


Naukowe Koło Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego
www.nkl.tnb.pl 
 

⇦ WSTECZ