Zakład Logopedii i Emisji Głosu


Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl

Środa 12:00 – 13:00, s. 09

Pracownicy
dr hab. Olga Jauer-Niworowska
e-mail: oniworowska@gmail.com


Poniedziałek 11:30 – 12:30, s. 210, Karowa 20

Poniedziałek 18:15,
Wydział Polonistyki po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr hab. Anita Lorenc
e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej
im. Marii Przybysz-Piwko

Środa 11:30 – 13:00, s. 202A, Karowa 20

dr hab. Natalia Siudzińska
e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Wtorek 9:30 – 10:30, s. 210, Karowa 20

Czwartek 11:15 – 12:15, s. 210, Karowa 20

dr hab. Marzena Stępień
e-mail: marzena.stepien@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Wtorek 14:45 – 15:45, s. 210, Karowa 20

Czwartek 12:15 – 13:15, s. 210, Karowa 20

dr Marlena Kurowska
e-mail: m.kurowska5@uw.edu.pl

Kierownik Gabinetu Logopedycznego

Środa 13:15 – 14:00, s. 210, Karowa 20

Czwartek 9:00 – 9:45, s. 210, Karowa 20

dr Kamila Potocka-Pirosz
e-mail: k.potocka@uw.edu.pl

Opiekun I roku I stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna, Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

Piątek 13:00 – 14:30, s. 210, Karowa 20

dr Elżbieta Sadowska

Opiekun praktyk logopedycznych

Czwartek 16:45 – 18:15, s. 210, Karowa 20

dr Krzysztof Szamburski
e-mail: k.m.szamburski@uw.edu.pl

Piątek 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20

dr Ewa Wolańska
e-mail: e.wolanska@uw.edu.pl

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

Środa 12:00 – 13:00, s. 210, Karowa 20

Piątek 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20

dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Koordynator ds. emisji głosu

Wtorek 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20
(I połowa semestru)

Wtorek 14:00 – 15:00, s. 210, Karowa 20
(II połowa semestru)

mgr Beata Ciecierska-Zajdel
e-mail: beata.ciecierska@zajdel.pl

Wtorek 14:15 – 15:00, s. 210, Karowa 20

Piątek 11:15 – 12:00, s. 210, Karowa 20

Doktoranci
mgr Renata Balcerzak
e-mail: r.balcerzak@student.uw.edu.pl

Środa 11:30 – 12:30, s. 210, Karowa 20

mgr Dorota Dudzińska (Kulawiec)
e-mail: dorota.kulawiec@interia.pl

Poniedziałek 10:45 – 11:30, s. 210, Karowa 20

mgr Paula Grzeszczuk
e-mail: paula.grzeszczuk@gmail.com

Opiekun I roku II stopnia LOiK

Wtorek 15:30 – 16:30, s. 210, Karowa 20

mgr Agata Karaśkiewicz
e-mail: agata.aleksandra.karaskiewicz@student.uw.edu.pl

Środa 18:15 – 19:15, s. 4, Gmach Polonistyki

mgr Aleksandra Kmita
e-mail: aleksandra.kmita@student.uw.edu.pl

Środa 18:15 – 19:15, s. 210, Karowa 20

mgr Izabela Król-Dąbrowska
e-mail: izabela.e.krol@gmail.com
mgr Anna Lis
e-mail: aniafox@tlen.pl
mgr Karolina Nawrocka-Gregorczyk
e-mail: k_nawrocka@student.uw.edu.pl

Urlop

mgr Olga Nyrka
e-mail: olga.nyrka@gmail.com
mgr Hubert Olborski
e-mail: hubert_olborski@student.uw.edu.pl
mgr Karolina Sindrewicz
e-mail: sindrewicz.karolina@gmail.com

Piątek 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20
(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym)

mgr Agnieszka Stefaniak
e-mail: stefaniak_a@o2.pl

Środa 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20

mgr Mariola Symonides (Białek)
e-mail: mariibialek@gmail.com


Środa 14:00 – 15:00, s. 210, Karowa 20
(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym)

mgr Aneta Syta
e-mail: aneta.syta@wp.pl


Wtorek 9:45 – 11:15, s. 210, Karowa 20
(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym)

mgr Justyna Zwolan (Mikołajewska)
e-mail: justyna.zwolan@gmail.com

Urlop

mgr Maria Żaboklicka
e-mail: mariazaboklicka@gmail.com
Koordynatorzy studiów
dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Koordynator ds. emisji głosu

Wtorek 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20
(I połowa semestru)

Wtorek 14:00 – 15:00, s. 210, Karowa 20
(II połowa semestru)

Sylwia Dorociuk
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu
Koordynator Logopedia Ogólna i Kliniczna


Polecamy:

Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego


Logopedia Ogólna i Kliniczna


Rada Języka Polskiego
www.rjp.pan.pl 


Towarzystwo Kultury Języka
www.tkj.uw.edu.pl 


Polski Związek Logopedów
www.logopeda.org.pl


Polskie Towarzystwo Logopedyczne
www.logopedia.umcs.lublin.pl


Naukowe Koło Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego
www.nkl.tnb.pl 
 

⇦ WSTECZ