Zakład Logopedii i Emisji Głosu


Dyżury w sesji letniej 2017

Pracownicy
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl

07.09.2017 11:00 – 12:00, s. 09

dr hab. Olga Jauer-Niworowska
e-mail: oniworowska@gmail.com
dr hab. Anita Lorenc
e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl
dr hab. Natalia Siudzińska
e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Opiekun praktyk logopedycznych

dr hab. Marzena Stępień
e-mail: marzena.stepien@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

dr Marlena Kurowska
e-mail: m.kurowska5@uw.edu.pl

Kierownik Gabinetu Logopedycznego

dr Krzysztof Szamburski
e-mail: k.m.szamburski@uw.edu.pl

09.09.2017 13:00 – 15:00, s. 210, Karowa 20

dr Ewa Wolańska
e-mail: e.wolanska@uw.edu.pl

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

Poniedziałek 12:00 – 13:00, s. 210, Karowa 20

Piątek 12:00 – 13:00, s. 210, Karowa 20

mgr Beata Ciecierska-Zajdel
e-mail: beata.ciecierska@zajdel.pl
mgr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu

Doktoranci
mgr Renata Balcerzak
e-mail: logobalcerzak@gmail.com
mgr Mariola Białek
e-mail: mariibialek@gmail.com

Opiekun I roku LOIK specjalizacji Logopedia ogólna

mgr Małgorzata Biernat
e-mail: malgorzata.biernat@gmail.com
mgr Hanna Gadomska
mgr Alina Gromadka
e-mail: ala@unimedia.com.pl
mgr Paula Grzeszczuk
mgr Marta Janeczek
e-mail: marta.janeczek@student.uw.edu.pl
mgr Martyna Janiszewska-Krajewska
e-mail: martynakrajewska@wp.pl
mgr Martyna Jóźwiak (Psujek)
e-mail: psujek.martyna@gmail.com
mgr Agata Karaśkiewicz
mgr Alicja Karsznia-Sobczak
e-mail: alicjakarsznia@gmail.com

Opiekun I roku LoiK

mgr Aleksandra Kmita
e-mail: aleksandra.kmita@student.uw.edu.pl
mgr Dorota Kulawiec
e-mail: dorota.kulawiec@interia.pl

Opiekun I roku LOiK specjalizacji
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

mgr Anna Lis
e-mail: aniafox@tlen.pl
mgr Wojciech Łępicki
mgr Karolina Nawrocka
mgr Olga Nyrka
e-mail: olga.nyrka@gmail.com

Opiekun I roku II st. LOiK

mgr Hubert Olborski
e-mail: hubert_olborski@student.uw.edu.pl

Opiekun II roku LOiK

mgr Karolina Sindrewicz
mgr Aneta Syta
e-mail: aneta.syta@wp.pl
mgr Kamila Szałańska (Szałkiewicz)
e-mail: kamilaszalkiewicz@gmail.com

Opiekun III roku LOiK

mgr Maria Żaboklicka
e-mail: mariazaboklicka@gmail.com
Współpracownicy zakładu
dr n.med. Anna Domeracka-Kołodziej

(WUM)

prof. dr hab. Jagna Czochańska
dr hab. Małgorzata Żytko

(Wydział Pedagogiki UW)

doc. dr Maria Przybysz-Piwko
e-mail: m.przybysz-piwko@uw.edu.pl
dr Anna Bolewska

(Wydział Psychologii UW)

mgr Urszula Swoboda-Rydz

Koordynatorzy studiów:

Logopedia Ogólna i Kliniczna – mgr Joanna Zawadka
Koordynator praktyk – dr hab. Natalia Siudzińska
Koordynator ds. emisji głosu - mgr Joanna Zawadka

Polecamy:

Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego


Logopedia Ogólna i Kliniczna


Rada Języka Polskiego
www.rjp.pan.pl 


Towarzystwo Kultury Języka
www.tkj.uw.edu.pl 


Polski Związek Logopedów
www.logopeda.org.pl


Polskie Towarzystwo Logopedyczne
www.logopedia.umcs.lublin.pl


Naukowe Koło Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego
www.nkl.tnb.pl 
 

⇦ WSTECZ