Zakład Logopedii i Emisji Głosu


Dyżury w semestrze letnim 2021 odbywają się w trybie zdalnym

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl
Pracownicy
dr hab. Olga Jauer-Niworowska
e-mail: o.jauer-niworo@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

Czwartek 14:00 – 15:00, google meet
meet.google.com/zjv-bzgm-qva

dr hab. Anita Lorenc
e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej
im. Marii Przybysz-Piwko

Środa 9:30 – 10:30, https://meet.google.com/gui-aejw-yuf
po uprzednim umówieniu (e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl)

dr hab. Natalia Siudzińska
e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Wtorek 12:00 – 13:00, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

Piątek 14:45, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

dr hab. Marzena Stępień
e-mail: marzena.stepien@uw.edu.pl


Środa 16:30 – 17:30,
link do zapisów https://calendly.com/marzena-stepien/dyzur-w-sesji-dla-wszystkich

dr hab. Ewa Wolańska
e-mail: e.wolanska@uw.edu.pl

Piątek 11:30 – 12:30, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym zostanie wygenerowany link do spotkania

dr Marlena Kurowska
e-mail: m.kurowska5@uw.edu.pl

Kierownik Gabinetu Logopedycznego

Środa 9:00 – 10:00, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

Czwartek 16:30 – 17:30, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

dr Kamila Potocka-Pirosz
e-mail: k.potocka@uw.edu.pl

Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna
Opiekun studentów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Środa 11:45 – 13:15, https://meet.google.com/yqu-hydd-zrw

dr Elżbieta Sadowska
e-mail: e.sadowska3@uw.edu.pl

Opiekun praktyk logopedycznych

Poniedziałek 13:00 – 14:30, https://meet.google.com/wud-ezym-dea

dr Krzysztof Szamburski
e-mail: k.m.szamburski@uw.edu.pl
dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

p.o. Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego
Koordynator ds. emisji głosu
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Środa 12:00 – 13:00, https://meet.google.com/uzc-ikkg-uwd
po wcześniejszym kontakcie mailowym

mgr Beata Ciecierska-Zajdel
e-mail: b.ciecierska-z@uw.edu.pl

Wtorek 10:00 – 11:00, https://meet.google.com/baw-wdnn-tja

mgr Alicja Karsznia-Sobczak
e-mail: a.karszniaso@uw.edu.pl

Środa 17:00 – 18:30, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

Doktoranci
mgr Paula Grzeszczuk
e-mail: paula.grzeszczuk@gmail.com

zdalnie, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

mgr Aleksandra Kmita
e-mail: a.kmita@uw.edu.pl
mgr Karolina Sindrewicz
e-mail: karolina.reszka@uw.edu.pl

Poniedziałek 9:30 – 10:30, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

mgr Mariola Symonides (Białek)
e-mail: mbialek@uw.edu.pl

Środa 14:00 – 15:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

mgr Maria Żaboklicka
e-mail: mariazaboklicka@gmail.com

po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

Koordynatorzy studiów
dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Środa 12:00 – 13:00, https://meet.google.com/uzc-ikkg-uwd
po wcześniejszym kontakcie mailowym

Sylwia Dorociuk
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Logopedii i Emisji Głosu
Sekretarz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna


Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej (Zakład Logopedii i Emisji Głosu)

Polecamy:

Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego


Logopedia Ogólna i Kliniczna


Rada Języka Polskiego
www.rjp.pan.pl 


Towarzystwo Kultury Języka
www.tkj.uw.edu.pl 


Polski Związek Logopedów
www.logopeda.org.pl


Polskie Towarzystwo Logopedyczne
www.logopedia.umcs.lublin.pl


Naukowe Koło Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego
www.nkl.tnb.pl 
 

⇦ WSTECZ