Zakład Logopedii i Emisji Głosu


Dyżury w sesji letniej 2017

Pracownicy
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl

22.06.2017 15:00 – 16:00, s. 09

29.06.2017 15:00 – 16:00, s. 09

dr hab. Olga Jauer-Niworowska
e-mail: oniworowska@gmail.com

12.06.2017 8:30 – 9:00, s. 210, Karowa 20

12.06.2017 17:00 – 17:45, s. 210, Karowa 20

19.06.2017 8:30 – 9:00, s. 210, Karowa 20

19.06.2017 17:00 – 17:45, s. 210, Karowa 20

26.06.2017 13:30 – 14:30, s. 210, Karowa 20

dr hab. Anita Lorenc
e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl

14.06.2017 14:00 – 16:00, s. 210, Karowa 20

21.06.2017 14:00 – 16:00, s. 210, Karowa 20

dr hab. Natalia Siudzińska
e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Opiekun praktyk logopedycznych

12.06.2017 9:00 – 10:00, s. 210, Karowa 20

19.06.2017 9:00 – 10:00, s. 210, Karowa 20

dr hab. Marzena Stępień
e-mail: marzena.stepien@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

14.06.2017 10:30 – 11:30, s. 210, Karowa 20

20.06.2017 15:00 – 16:00, s. 210, Karowa 20

26.06.2017 12:30 – 13:30, s. 210, Karowa 20

dr Marlena Kurowska
e-mail: m.kurowska5@uw.edu.pl

Kierownik Gabinetu Logopedycznego

14.06.2017 14:15 – 15:15, s. 210, Karowa 20

21.06.2017 14:15 – 15:15, s. 210, Karowa 20

28.06.2017 14:15 – 15:15, s. 210, Karowa 20

dr Krzysztof Szamburski
e-mail: k.m.szamburski@uw.edu.pl

Środa 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20

Piątek 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20
(oprócz 16 VI)

dr Ewa Wolańska
e-mail: e.wolanska@uw.edu.pl

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

13.06.2017 13:00 – 14:00, s. 210, Karowa 20

14.06.2017 14:00 – 15:00, s. 210, Karowa 20

21.06.2017 14:00 – 15:00, s. 210, Karowa 20

23.06.2017 12:00 – 13:00, s. 210, Karowa 20

27.01.2017 14:00 – 15:00, s. 210, Karowa 20

mgr Beata Ciecierska-Zajdel
e-mail: beata.ciecierska@zajdel.pl

13.06.2017 15:30 – 16:30, s. 210, Karowa 20

22.06.2017 15:30 – 16:30, s. 210, Karowa 20

27.06.2017 15:30 – 16:30, s. 210, Karowa 20

mgr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu

23.06.2017 9:00 – 10:00, s. 210, Karowa 20

27.06.2017 9:00 – 10:00, s. 210, Karowa 20

Doktoranci
mgr Renata Balcerzak
e-mail: logobalcerzak@gmail.com
mgr Mariola Białek
e-mail: mariibialek@gmail.com

Opiekun I roku LOIK specjalizacji Logopedia ogólna

14.06.2017 9:45 – 11:15, s. 210, Karowa 20

21.06.2017 11:30 – 13:00, s. 210, Karowa 20

mgr Małgorzata Biernat
e-mail: malgorzata.biernat@gmail.com
mgr Hanna Gadomska
mgr Alina Gromadka
e-mail: ala@unimedia.com.pl
mgr Paula Grzeszczuk
mgr Marta Janeczek
e-mail: marta.janeczek@student.uw.edu.pl
mgr Martyna Janiszewska-Krajewska
e-mail: martynakrajewska@wp.pl
mgr Martyna Jóźwiak (Psujek)
e-mail: martynajozwiak@onet.pl
mgr Agata Karaśkiewicz
mgr Alicja Karsznia-Sobczak
e-mail: alicjakarsznia@gmail.com

Opiekun I roku LoiK

mgr Aleksandra Kmita
e-mail: aleksandra.kmita@student.uw.edu.pl
mgr Dorota Kulawiec
e-mail: dorota.kulawiec@interia.pl

Opiekun I roku LOiK specjalizacji
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

mgr Anna Lis
e-mail: aniafox@tlen.pl
mgr Wojciech Łępicki
mgr Karolina Nawrocka
mgr Olga Nyrka
e-mail: olga.nyrka@gmail.com

Opiekun I roku II st. LOiK

09.06.2017 9:30 – 10:30, s. 210, Karowa 20

mgr Hubert Olborski
e-mail: hubert_olborski@student.uw.edu.pl

Opiekun II roku LOiK

mgr Karolina Sindrewicz
mgr Aneta Syta
e-mail: aneta.syta@wp.pl
mgr Kamila Szałańska (Szałkiewicz)
e-mail: kamilaszalkiewicz@gmail.com

Opiekun III roku LOiK

mgr Maria Żaboklicka
e-mail: mariazaboklicka@gmail.com
Współpracownicy zakładu
dr n.med. Anna Domeracka-Kołodziej

(WUM)

prof. dr hab. Jagna Czochańska
dr hab. Małgorzata Żytko

(Wydział Pedagogiki UW)

doc. dr Maria Przybysz-Piwko
e-mail: m.przybysz-piwko@uw.edu.pl
dr Anna Bolewska

(Wydział Psychologii UW)

mgr Urszula Swoboda-Rydz

12.06.2017 12:15 – 13:45, pokój 235 WUM, ul. Trojdena 2a, Centrum Dydaktyczn

19.06.2017 12:15 – 13:45, pokój 235 WUM, ul. Trojdena 2a, Centrum Dydaktyczn

27.06.2017 12:15 – 13:45, pokój 235 WUM, ul. Trojdena 2a, Centrum Dydaktyczn

Koordynatorzy studiów:

Logopedia Ogólna i Kliniczna – mgr Joanna Zawadka
Koordynator praktyk – dr hab. Natalia Siudzińska
Koordynator ds. emisji głosu - mgr Joanna Zawadka

Polecamy:

Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego


Logopedia Ogólna i Kliniczna


Rada Języka Polskiego
www.rjp.pan.pl 


Towarzystwo Kultury Języka
www.tkj.uw.edu.pl 


Polski Związek Logopedów
www.logopeda.org.pl


Polskie Towarzystwo Logopedyczne
www.logopedia.umcs.lublin.pl


Naukowe Koło Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego
www.nkl.tnb.pl 
 

⇦ WSTECZ