Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Dyżury w semestrze letnim 2017

Pracownicy
prof. dr hab. Jolanta Chojak

27.02.2017 11:30 – 12:30, s. 49

20.03.2017 11:30 – 12:30, s. 49

24.04.2017 11:30 – 12:30, s. 49

29.05.2017 11:30 – 12:30, s. 49

26.06.2017 11:30 – 12:30, s. 49

Wtorek 11:30 – 12:30, s. 49

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Czwartek 12:00 – 13:00, s. 09

dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Czwartek 13:15 – 14:15, s. 49

Czwartek 15:00 – 17:00, s. 49
(seminarium doktoranckie, co dwa tygodnie)

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Wtorek 13:00 – 14:00, s. 49
(po wcześniejszym uzgodnieniu mejlowym)

Środa 11:45 – 13:15, s. 49

dr Andrzej Guzek

Środa 14:45 – 15:45, p. 7a

dr Beata Jędryka

Koordynator specjalizacji glottodydaktycznej

Czwartek 10:15 – 11:15, s. 48

dr Tomasz Karpowicz

Piątek 13:45 – 14:45, 49

Sobota 14:00 – 15:00, s. 49
(w terminach zjazdów studiów podyplomowych)

dr Marta Piasecka

Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”
Sekretarz Zakładu

Piątek 12:30 – 13:30, s. 48

Doktoranci
mgr Maria Anufrieva
mgr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl
mgr Samanta Busiło

Poniedziałek 17:00 – 18:00, s. 48
(po wcześniejszym uzgodnieniu mejlowym)

mgr Izabella Cabaj

Czwartek 15:00 – 16:30, s. 49
(po wcześniejszym uzgodnieniu mejlowym)

mgr Anna Czerwińska-Trzaskoma
mgr Gerlee Enkhtaivan
e-mail: enkhtaivan.gerlee@yahoo.pl
mgr Teresa Garwona
mgr Dorota Kruk

Poniedziałek 16:30 – 17:30, s. 49

mgr Małgorzata Leszko
mgr Joanna Muszyńska
mgr Justyna Ocipka
mgr Beata Olędzka
e-mail: oledzka.beata@gmail.com

Poniedziałek 16:00 – 17:00, s. 48

mgr Dorota Paszyńska
mgr Anh Pham Phuong
mgr Aleksandra Potocka
mgr Kamila Potocka-Pirosz

Czwartek 13:30 – 15:00, s. 49

mgr Anita Procka
e-mail: anita_wiaderek@wp.pl
mgr Barbara Rode
mgr Iwona Sołtys
e-mail: i.soltys@uw.edu.pl

Piątek 11:15 – 12:15, s. 210, Karowa 20

mgr Agnieszka Sornat
mgr Joanna Treska
mgr Anna Wajda
mgr Ewa Wasilewska
mgr Milena Wojtyńska-Nowotka

Sobota 11:00 – 12:00, s. 09
(w terminach zjazdów studiów zaocznych)

mgr Patrycja Zisch

⇦ WSTECZ