Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018

Pracownicy
prof. dr hab. Jolanta Chojak

Środa 9:45 – 10:45, s. 49

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Poniedziałek 15:30 – 16:30, s. 09

Czwartek 13:15 – 14:15, s. 09

dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Czwartek 15:00 – 16:00, s. 49
(w terminach seminarium doktoranckiego)

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Wtorek 11:30 – 12:30, s. 49

Czwartek 15:00 – 16:00, s. 49

dr Andrzej Guzek
dr Beata Jędryka

Koordynator specjalizacji glottodydaktycznej

Środa 15:00 – 16:00, s. 48

Czwartek 10:30 – 11:30, s. 48

dr Tomasz Karpowicz

Piątek 9:45 – 11:15, s. 49

Sobota 14:00 – 15:00, s. 49
(w terminach zjazdów studiów podyplomowych)

dr Marta Piasecka

Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”
Sekretarz Zakładu

Poniedziałek 15:30 – 16:30, s. 48

Czwartek 15:30 – 16:30, s. 48

Doktoranci
mgr Maria Anufrieva
mgr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl

Piątek 12:00 – 17:00, p. 47

Sobota 9:00 – 15:00, p. 47
(Sekretariat podyplomowych studiów „Filologia polska w praktyce”)

mgr Samanta Busiło
mgr Anna Czerwińska-Trzaskoma
mgr Gerlee Enkhtaivan
e-mail: enkhtaivan.gerlee@yahoo.pl
mgr Izabella Ławecka (Cabaj)

Wtorek 9:00 – 10:00,
(po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

mgr Justyna Ocipka
mgr Beata Olędzka
e-mail: oledzka.beata@gmail.com

Poniedziałek 16:00 – 17:00,
(po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

mgr Dorota Paszyńska
mgr Aleksandra Potocka
mgr Kamila Potocka-Pirosz

po wcześniejszym umówieniu się mailowym

mgr Anita Procka
e-mail: anita_wiaderek@wp.pl
mgr Iwona Sołtys
e-mail: i.soltys@uw.edu.pl
mgr Katarzyna Sornat
e-mail: katarzyna_s_1988@o2.pl
mgr Joanna Treska

Wtorek 17:30 – 18:30,
(po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

mgr Anna Wajda
mgr Ewa Wasilewska
mgr Patrycja Zisch

⇦ WSTECZ