Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Dyżury w semestrze letnim 2021 odbywają się w trybie zdalnym

Pracownicy
dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
e-mail: p.gebal@uw.edu.pl

Poniedziałek 18:15 – 19:00, google meet

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Piątek 9:00 – 10:00, google meet
Inne terminy po uprzednim kontakcie mailowym.

dr Beata Jędryka
e-mail: beata.jedryka@uw.edu.pl

Środa 8:45 – 9:45, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Tomasz Karpowicz
e-mail: t.karpowicz@uw.edu.pl

Piątek 11:30 – 13:00, google meet

dr Marta Piasecka
e-mail: marta.piasecka@uw.edu.pl

Opiekun studentów na specjalizacji glottodydaktycznej

Środa 16:45 – 17:45, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Milena Wojtyńska-Nowotka
e-mail: m.wojtynska-no@uw.edu.pl

Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”

Poniedziałek 11:00 – 12:00, google meet

mgr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl

Środa 16:00 – 17:00, google meet
Inne terminy po uprzednim kontakcie mailowym.

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego

dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

dr Andrzej Guzek

Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej

Doktoranci


⇦ WSTECZ