Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Dyżury w semestrze letnim 2017/2018

Pracownicy
prof. dr hab. Stanisław Dubisz

26.02.2018 17:00 – 18:00, s. 09
(dla doktorantów)

12.03.2018 17:00 – 18:00, s. 09
(dla doktorantów)

26.03.2018 17:00 – 18:00, s. 09
(dla doktorantów)

16.04.2018 17:00 – 18:00, s. 09
(dla doktorantów)

14.05.2018 17:00 – 18:00, s. 09
(dla doktorantów)

28.05.2018 17:00 – 18:00, s. 09
(dla doktorantów)

11.06.2018 17:00 – 18:00, s. 09
(dla doktorantów)

Czwartek 10:00 – 11:00, s. 09
(dla studentów)

dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW

Wtorek 13:30 – 14:30, s. 49
(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym)

dr hab. Przemysław Gębal , prof. UW

Czwartek 16:30 – 17:30, s. 48

dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Czwartek 15:30 – 17:00, s. 49
(w terminach seminarium doktoranckiego)

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Poniedziałek 13:30 – 14:30, s. 49

Wtorek 16:30 – 17:30, s. 49

dr Andrzej Guzek
dr Beata Jędryka

Koordynator specjalizacji glottodydaktycznej

Czwartek 13:00 – 14:30, s. 48

dr Tomasz Karpowicz

Piątek 9:45 – 11:15, s. 49

dr Marta Piasecka

Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”
Sekretarz Zakładu

Poniedziałek 12:00 – 13:00, s. 48

Wtorek 11:00 – 12:00, s. 48

mgr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl

Środa 15:30 – 16:30, s. 49

Doktoranci
mgr Maria Anufrieva
mgr Andrzej Baran
e-mail: andrzej.baran@uw.edu.pl

Piątek 12:00 – 17:00, p. 47

Sobota 9:00 – 15:00, p. 47
(Sekretariat podyplomowych studiów „Filologia polska w praktyce”)

mgr Samanta Busiło
mgr Anna Czerwińska-Trzaskoma
mgr Gerlee Enkhtaivan
e-mail: enkhtaivan.gerlee@yahoo.pl
mgr Izabella Ławecka (Cabaj)

( po wcześniejszym umówieniu się mailowym )

mgr Justyna Ocipka
mgr Beata Olędzka
e-mail: oledzka.beata@gmail.com

Poniedziałek 16:00 – 17:00, s. 48
(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym)

mgr Dorota Paszyńska
mgr Aleksandra Potocka
mgr Kamila Potocka-Pirosz

Czwartek 17:00 – 18:00, s. 49
(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym)

mgr Anita Procka
e-mail: anita_wiaderek@wp.pl
mgr Iwona Sołtys
e-mail: i.soltys@uw.edu.pl

Poniedziałek 18:30 – 19:30, s. 49

mgr Katarzyna Sornat
e-mail: katarzyna_s_1988@o2.pl

Czwartek 11:30 – 12:30, s. 09

mgr Joanna Treska
mgr Anna Wajda
mgr Ewa Wasilewska
mgr Patrycja Zisch

⇦ WSTECZ