Zakład Edytorstwa i Stylistyki

PROGRAM SPECJALIZACJI REDAKTORSKO-WYDAWNICZEJ

Zapraszamy
na stronę grupy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki na Facebooku.

Dyżury w semestrze letnim 2021 odbywają się w trybie zdalnym

Pracownicy
prof. dr hab. Sławomir Buryła
e-mail: s.buryla@uw.edu.pl

Z-ca Dyrektora Instytutu

Środa 13:30 – 15:00, google meet

prof. dr hab. Elżbieta Sękowska
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
e-mail: ewichrowska@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów 1700-1850

dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW
e-mail: g.babiak@uw.edu.pl

Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych

Środa 12:00 – 13:00, google meet

dr hab. Anna Cegieła, prof. UW
e-mail: a.j.cegiela@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa

Wtorek 17:00 – 18:00, google meet

dr Dariusz Dziurzyński
e-mail: dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl

Wtorek 13:30 – 15:00, google meet

dr Zofia Smuga
e-mail: z.smuga@uw.edu.pl

Opiekun studentów na specjalizacji edytorstwo naukowe i edycja tekstu dla polonistów

Poniedziałek 8:45 – 9:45, google meet

dr Agata Wdowik
e-mail: agata.wdowik@uw.edu.pl

Piątek 13:00 – 14:00, google meet
https://meet.google.com/nya-hcrm-nja

mgr Wojciech Pawliński

Współpracownik Zakładu

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
Doktoranci
mgr Joanna Mikołajczuk
e-mail: mikolajczuk.j@gmail.com
mgr Albert Walczak
Obronione doktoraty
dr Anna Małczuk-Wakulińska
dr Marta Maśka
dr Olga Szadkowska-Mańkowska
e-mail: o.szadkowska@gmail.com
Współpracownicy zagraniczni
prof. Dorota Walczak-Delanois

Universite Libre de Bruxelles

dr Cecile Bocianowski

Universite Libre de Bruxelles

dr Irena Frys

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Zakład Edytorstwa i Stylistyki (próba zarysu pierwszego dziesięciolecia)

ARCHIWUM OFERT PRAKTYK I STAŻY:

9 marca: Niezależny Miesięcznik Studentów "MAGIEL" wydawany przez UW i SGH zachęca do zaangażowania się w tworzenie magazynu i zaprasza na praktyki studenckie w Dziale Korekty. Więcej informacji na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronie miesięcznika oraz na stronie grupy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki na Facebooku.

24 października: Na praktyki redakcyjne serdecznie Państwa zaprasza tygodnik Kultura Liberalna. Zgłoszenia można przesyłać do 20 listopada. Plik ze szczegółowymi informacjami znajdą Państwo na stronie naszej grupy na FB. Praktyki mogą być punktem wyjścia do nawiązania stałej współpracy!

22 października: Wydawnictwo Czasopism i Książek Naukowo-Technicznych SIGMA-NOT Redakcja „Szkło i Ceramika” przyjmie na praktyki redakcyjne 2 studentów - "Szukamy osób ambitnych, spragnionych nowych wyzwań i chętnych do nauki w praktyce. Jesteśmy gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem". Szczegóły oferty, zakres obowiązków oraz zasady rekrutacji znajdą Państwo w dokumencie dostępnym na stronie naszej grupy na Facebooku w zakładce Pliki.

16 października: Dział Wydawnictw i Promocji przy Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na praktyki w zakresie korekty i redakcji tekstów. Do obowiązków praktykanta będą należeć: redakcja oraz korekta językowa i techniczna artykułów do kwartalnika naukowego, a także korekta publikacji naukowych z zakresu nauk technicznych (wydawanie kwartalnika naukowego). Miejsce odbywania praktyk: Józefów k. Otwocka LUB praktyki w trybie zdalnym. Szczegółowy zakres obowiązków, wymagania oraz dane adresowe znajdą Państwu w dokumencie dostępnym na naszej stronie na Facebooku w zakładce Pliki.

10 września: Oferta praktyk studenckich w redakcji portalu Wolne Lektury: zainteresowane osoby powinny skontaktować się z działem koordynującym praktykami oraz wolontariatem w fundacji Nowoczesna Polska (fundacja@nowoczesnapolska.org.pl). Więcej informacji na temat programu praktyk można przeczytać tutaj.

Oferta stażu/pracy z 16 maja: Firma Virtualo - czołowy dystrybutor publikacji cyfrowych w Polsce specjalizujący się w sprzedaży e-booków i audiobooków oraz digitalizacji treści do formatów cyfrowych - w związku z rozwojem działu Publikacji Elektronicznych poszukuje pracowników lub stażystów (z możliwością zatrudnienia na stałe). Dla zainteresowanych pracą na rynku książki elektronicznej szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są w pliku na profilu grupowym Zakładu Edytorstwa i Stylistyki na FB.

Oferta praktyk z 30 marca: Firma Edukacja Finansowa, właściciel wortalu KRAINAFINANSÓW.PL, poszukuje studentów na bezpłatne praktyki na stanowisku: asystenta redaktora (minimum 40 h). Do składania aplikacji zaproszeni są studenci Wydziału Polonistyki UW. Do obowiązków osoby odbywającej praktyki będzie należało: pisanie artykułów i recenzji książek, korekta językowa artykułów oraz przeprowadzanie wywiadów. Więcej informacji, w tym procedurę aplikowania, można znaleźć na stronie grupy ZEiS-u na FB.

Praktyki - ogłoszenie z 29 marca: Tym razem zaprasza portal literacki PISARZE.PL. "W imieniu redaktora naczelnego, Bohdana Wrocławskiego, zapraszamy dyspozycyjnych, przedsiębiorczych i kreatywnych studentów do kontaktu w sprawie praktyk zawodowych w zakresie m.in.: opracowywania i redagowania tekstów, pisania własnych recenzji z dziedziny sztuki (literatura, plastyka, teatr, film itp.) czy przygotowywania informacji o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Na zgłoszenia imienne 5-8 osób czekamy do końca kwietnia. Praktyki będą odbywać się pod kierunkiem redaktora portalu: Janusza Termera. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy: janusztermer@gmail.com. Więcej informacji na stronie: www.pisarze.pl".

28 marca - praktyki redaktorskie: Zaprasza portal kulturalny Dwutygodnik: "Proponujemy odbycie 3-miesięcznych bezpłatnych praktyk w redakcji wydawanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny magazynu o kulturze dwutygodnik.com. Praca polegać będzie na spisywaniu ze słuchu debat oraz ich redagowaniu, a także na redagowaniu przesłanych przez redakcję tekstów - średnio 1 długi tekst tygodniowo (ok. 6 h). Praca zdalna, przez internet. Prosimy o zgłoszenia na mail: redakcja@dwutygodnik.com. Mile widziane załączniki z przykładowym tekstem napisanym przez kandydata (praca roczna, tekst publicystyczny lub literacki) oraz uzasadnienie zgłoszenia na praktyki". Na praktyki zostanie przyjętych kilka osób.

Z okazji premiery biografii J.D. Salingera autorstwa Kennetha Slawenskiego Wydawnictwo ALBATROS organizuje adresowany do studentów konkurs „BUSZUJ W ZBOŻU Z ALBATROSEM – WYGRAJ STAŻ”. Nagrodą w konkursie jest płatny staż w Wydawnictwie Albatros. Przedmiotem zadania konkursowego jest napisanie opowiadania inspirowanego powieścią Buszujący w zbożu. Opowiadanie może mieć do 22 000 znaków, ok. 6 stron. Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym można przesyłać od 20 marca do 13 kwietnia. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj. Jest o co zawalczyć pisaniem! 
Ogłoszenie Wydawnictwa Czasopism i Książek Naukowo-Technicznych SIGMA-NOT: redakcja dwumiesięcznika „Szkło i Ceramika” przyjmie na praktyki redakcyjne dwóch studentów: "Szukamy osób ambitnych, spragnionych nowych wyzwań i chętnych do nauki w praktyce. Jesteśmy gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem". CV należy przesłać do 15 marca. Zakres obowiązków, wymagania oraz zasady rekrutacji można znaleźć w dokumencie zamieszczonym w grupie ZEiS-u na FB.

Praktyki: rozpoczął się kolejny nabór na praktyki w Fundacji Res Publica, która m.in. wydaje kwartalnik "Res Publica Nowa", anglojęzyczny półrocznik "Visegrad Insight" oraz "Magazyn Miasta".  Tym razem proponowana jest współpraca od lutego do czerwca 2014. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia. O zakresie zadań praktykantów, oczekiwaniach Fundacji oraz procedurze aplikacji można przeczytać w artykule Twórz z nami!

Propozycja praktyk: Wydawnictwo Claroscuro zaprasza na dwumiesięczne praktyki studenckie. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV pod adres: promocja@claroscuro.pl. To literackie wydawnictwo stawia sobie za cel promowanie pisarzy dotychczas nieznanych w Polsce lub zapomnianych a pochodzących z różnych zakątków świata. Wiele wydanych w nim książek zdobyło nagrody i pozytywne recenzje tak ze strony krytyków, jak i ze strony czytelników w swych krajach ojczystych. Wiele z nich zostało już przetłumaczonych i podbiło serca odbiorców na całym świecie. Więcej informacji na na stronie: www.claroscuro.pl oraz w grupie ZEiS-u na Facebooku.

Na praktyki redaktorsko-wydawnicze zaprasza Sąd Okręgowy w Warszawie. Pierwsza grupa studentów rozpocznie 5-tygodniowe praktyki 13 stycznia. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w kolejnych miesiącach prosimy o kontakt z koordynatorką ds. praktyk zawodowych i kierunkowych, panią Ewą Kozłowską. Uzgodniony zakres obowiązków praktykanta znajdą Państwo w pliku, który został załączony na stronie grupy ZEiS-u na FB.

Praktyki redaktorskie: w największym na rynku polskim wydawnictwie czasopism naukowo-technicznych SIGMA-NOT - w redakcji "Wiadomości Elektrotechnicznych". Osoby zainteresowane powinny przesłać zgłoszenie wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres red.we@sigma-not.pl do 10 stycznia 2014. Redaktorzy zapraszają "do poznania pracy redakcyjnej od podszewki oraz przetestowania zdobytych na studiach informacji w praktyce".

Propozycja praktyk korektorsko-redakcyjnych: europejska agencja informacyjna EurActiv poszukuje studentów do zespołu redakcyjnego. Osoby, które są zainteresowane sprawami europejskimi oraz chcą współpracować z zagranicznymi redakcjami powinny do 16 grudnia 2013 przesłać CV oraz jednostronicowy list motywacyjny na adres: euractiv@euractiv.pl. Więcej informacji na stronie ZEiS na FB.

⇦ WSTECZ