Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Dyżury w sesji letniej 2017

Pracownicy
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl

Środa 11:00 – 12:00, p. 47

dr hab. Magdalena Trysińska
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych

12.06.2017 10:00 – 11:00, p. 9

19.06.2017 10:00 – 11:00, p. 9

26.06.2017 10:00 – 11:00, p. 9

28.06.2017 10:00 – 11:00, p. 9

doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl

Wtorek 14:00 – 15:00, p. 7a

Środa 13:30 – 15:00, p. 7A

dr Ewa Bem-Wiśniewska
e-mail: bemewa@uw.edu.pl
dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl

Czwartek 16:30 – 17:30, p. 9

dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych

19.06.2017 14:30 – 15:30, p. 9

20.06.2017 14:30 – 15:30, p. 9

29.06.2017 9:00 – 10:00, p. 9

30.06.2017 9:00 – 10:00, p. 9

dr Jarosław Klejnocki
e-mail: jklej@op.pl

12.06.2017 15:00 – 16:00, p. 9

19.06.2017 15:00 – 16:00, p. 9

26.06.2017 15:00 – 16:00, p. 9

30.06.2017 15:00 – 16:00, p. 9

dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl

Koordynator specjalizacji nauczycielskiej

13.06.2017 10:00 – 11:00, p. 47

16.06.2017 10:00 – 11:00, p. 47

mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Czwartek 10:00 – 14:00, p. 9

Doktoranci
mgr Helena Balcerek
e-mail: helena.grzyb@poczta.fm

Wtorek 12:10 – 13:10, p. 9
(po uprzednim kontakcie mailowym)

mgr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.j.nowak@wp.pl

Sekretarz Zakładu

20.06.2017 12:00 – 13:00, p. 9

26.06.2017 14:30 – 15:30, p. 9

mgr Urszula Napieraj
e-mail: ulika@poczta.onet.pl

kontakt e-mailowy

⇦ WSTECZ