Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Dyżury w semestrze zimowym 2018/2019

Pracownicy
dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: jklej@op.pl
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl
dr hab. Magdalena Trysińska
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych

doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl
dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl
dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu
Koordynator ds. USOS
Koordynator specjalizacji nauczycielskiej

mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
Kierownik Studiów Podyplomowych

Doktoranci
mgr Helena Balcerek
e-mail: helena.grzyb@poczta.fm
mgr Urszula Napieraj
e-mail: ulika@poczta.onet.pl

⇦ WSTECZ