Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020

Pracownicy
dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: jklej@op.pl

Poniedziałek 16:00 – 16:45, p. 9

Środa 16:30 – 17:30, p. 9

dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl

Wtorek 12:00 – 13:00, p. 47

Piątek 13:15 – 14:15, p. 47

dr hab. Magdalena Trysińska
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych

Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej

i Medialnej

Poniedziałek 13:45 – 14:45, p. 9

Wtorek 13:00 – 14:00, p. 9

Sobota 12:15 – 13:15, p. 9
(w dni zjazdów)

doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu

Wtorek 16:00 – 17:00, p. 7A

Środa 8:30 – 9:30, p. 7A

dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl

Poniedziałek 12:00 – 13:00, p. 9

dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl

Poniedziałek 10:30 – 11:30, p. 9

Wtorek 14:00 – 15:00, p. 9

dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu
Koordynator ds. USOS
Koordynator specjalizacji nauczycielskiej

Poniedziałek 13:00 – 14:00, p. 9

dr Piotr Ślusarczyk
dr Jan Zdunik

Wtorek 16:30 – 17:30, p. 9

mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
Kierownik Studiów Podyplomowych

Czwartek 10:00 – 14:00, p. 9

Doktoranci
mgr Helena Balcerek
e-mail: helena.grzyb@poczta.fm

Wtorek 11:30 – 12:30, p. 9

mgr Urszula Napieraj
e-mail: ulika@poczta.onet.pl

kontakt mailowy

⇦ WSTECZ