Instytut Polonistyki Stosowanej

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Dyżury w sesji letniej 2018

Pracownicy
dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: jklej@op.pl

19.06.2018 15:00 – 16:00, p. 9

25.06.2018 15:00 – 16:00, p. 9

dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl

Środa 12:00 – 13:00, p. 47

dr hab. Magdalena Trysińska
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych

11.06.2018 10:00 – 11:00, p. 9

13.06.2018 10:00 – 11:00, p. 9

18.06.2018 10:00 – 11:00, p. 9

19.06.2018 14:30 – 15:30, p. 9

25.06.2018 10:00 – 11:00, p. 9

29.06.2018 10:00 – 11:00, p. 9

doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu

Czwartek 12:00 – 13:00, p. 7A

dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl

Czwartek 11:30 – 12:30, p. 9

dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl

Wtorek 9:00 – 10:00, p. 9

dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl

Wtorek 10:00 – 11:00, p. 47

dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu
Koordynator ds. USOS
Koordynator specjalizacji nauczycielskiej

13.06.2018 13:00 – 14:00, p. 9

22.06.2018 11:30 – 12:30, p. 9

25.06.2018 11:00 – 12:00, p. 9

mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
Kierownik Studiów Podyplomowych

Czwartek 10:00 – 14:00, p. 9

Doktoranci
mgr Helena Balcerek
e-mail: helena.grzyb@poczta.fm

kontakt mailowy

mgr Urszula Napieraj
e-mail: ulika@poczta.onet.pl

kontakt mailowy

⇦ WSTECZ