Dyżury pracowników Instytytu Polonistyki Stosowanej

Naprzeciwko każdego pracownika – termin jego dyżuru

Dyżury dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym

dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW

Dyrektor Instytutu
Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia Literackiego
i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych

Środa 12:00 – 13:00, dyżur zdalny

dr Ewa Bem-Wiśniewska
e-mail: bemewa@uw.edu.pl
dr Cecile Bocianowski

Universite Libre de Bruxelles

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów

Poniedziałek 15:00 – 16:00, dyżur zdalny

Środa 15:00 – 16:00, dyżur zdalny

Sobota 10:00 – 10:40, dyżur zdalny
dla studentów zaocznych

prof. dr hab. Sławomir Buryła
e-mail: s.buryla@uw.edu.pl

Środa 13:30 – 14:30, dyżur zdalny

dr hab. Anna Cegieła, prof. UW
e-mail: a.j.cegiela@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik Pracowni Obserwatorium Etyki Słowa

dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
mgr Beata Ciecierska-Zajdel
e-mail: beata.ciecierska@zajdel.pl

Piątek 13:30 – 14:30, meet.google.com/baw-wdnn-tja

Sylwia Dorociuk
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
e-mail: kdrozdz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Środa 9:30 – 10:30, dyżur zdalny

Piątek 16:30 – 17:30, dyżur zdalny

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego

dr Dariusz Dziurzyński

Poniedziałek 13:30 – 15:00, dyżur zdalny

dr Michał Friedrich
e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl

Wtorek 11:15 – 12:15, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Joanna Frużyńska
e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl

Poniedziałek 14:00 – 15:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Irena Frys

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
e-mail: p.gebal@uw.edu.pl

Poniedziałek 18:15 – 19:15, dyżur zdalny

dr Andrzej Guzek

Kierownik Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej

dr Andrzej Guzek
dr Paweł Jaskulski
e-mail: pjaskulski@uw.edu.pl

Wtorek 18:30 – 19:30, dyżur zdalny

dr hab. Olga Jauer-Niworowska
e-mail: oniworowska@gmail.com


Piątek 11:00 – 13:00, mail i zoom
https://us02web.zoom.us/j/6324508485?pwd=QUQwVFh0ejRGVVdLa1FTdDd0QlVKUT09

dr Beata Jędryka

Środa 12:00 – 13:00, dyżur zdalny

dr Tomasz Karpowicz

Piątek 13:15 – 14:15, dyżur zdalny

Sobota 14:00 – 15:00, dyżur zdalny
(w terminach zjazdów studiów podyplomowych)

Niedziela 14:00 – 15:00, dyżur zdalny
(w terminach zjazdów studiów podyplomowych)

mgr Alicja Karsznia-Sobczak
e-mail: alicjakarsznia@gmail.com

Środa 17:00 – 18:30, google meet

dr hab. Jarosław Klejnocki
e-mail: jklej@op.pl

Środa 16:30 – 17:30, dyżur zdalny
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

mgr Aleksandra Kmita
e-mail: aleksandra.kmita@student.uw.edu.pl

Środa 18:30 – 19:30, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
e-mail: knytom@gmail.com
dr hab. Krzysztof Kopczyński
e-mail: krzysztof.kopczynski@ntcm.com.pl

Czwartek 9:00, dyżur zdalny
po uprzednim kontakcie mailowym

dr Tomasz Kowalczuk
e-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
mgr Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
Kierownik Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”

mgr Dorota Kruk
e-mail: dorota.kruk@uw.edu.pl

Czwartek 12:00 – 13:00, dyżur zdalny
Konsultacje indywidualne w innym terminie po wcześniejszym kontakcie mailowym.

dr Marlena Kurowska
e-mail: m.kurowska5@uw.edu.pl

Kierownik Gabinetu Logopedycznego

Środa 14:00 – 14:45, google meet

Czwartek 9:00 – 9:40, google meet

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl

Wtorek 15:00 – 16:00, dyżur zdalny

prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki

prof. dr hab. Jakub Lichański
e-mail: postmaster@lichanscy.atomnet.pl

Kierownik Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki

dr hab. Anita Lorenc
e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej
im. Marii Przybysz-Piwko

Czwartek 11:30 – 13:00, dyżur zdalny
po uprzednim umówieniu mailowym i rezerwacji terminu

dr Katarzyna Maciejak
e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Środa 14:00 – 15:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr Anna Małczuk-Wakulińska
dr Marta Maśka
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
e-mail: amikolajczuk@tlen.pl

kontakt mailowy

mgr Joanna Mikołajczuk
e-mail: mikolajczuk.j@gmail.com

30.01.2021 18:00 – 19:00, dyżur zdalny

dr Ewa Modrzejewska
e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

Wtorek 10:30 – 11:15, dyżur zdalny

prof. Bogdan Owczarek
mgr Wojciech Pawliński

Współpracownik Zakładu

dr Marta Piasecka
e-mail: marta.piasecka@uw.edu.pl

Sekretarz Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Środa 16:45 – 17:45, dyżur zdalny
Konsultacje indywidualne w innym terminie po wcześniejszym kontakcie mailowym.

prof. Jerzy Podracki
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl
dr Kamila Potocka-Pirosz
e-mail: k.potocka@uw.edu.pl

Opiekun I roku I stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna, Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

Środa 9:45 – 11:15, meet.google.com/fmt-fnrp-ibp

dr Elżbieta Sadowska
e-mail: e.sadowska3@uw.edu.pl

Opiekun praktyk logopedycznych

Poniedziałek 8:00 – 9:45, google meet

prof. dr hab. Elżbieta Sękowska
mgr Karolina Sindrewicz
e-mail: sindrewicz.karolina@gmail.com

Poniedziałek 18:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr hab. Natalia Siudzińska
e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Czwartek 9:45 – 10:45, dyżur zdalny

Wtorek 10:00 – 11:00, dyżur zdalny

dr Zofia Smuga

Sekretarz Zakładu Edytorstwa i Stylistyki

Wtorek 12:15 – 13:15, dyżur zdalny

Sobota 9:40 – 10:40, dyżur zdalny
(w dni zajęć na studiach zaocznych)

Niedziela 14:00 – 15:00, dyżur zdalny
(w dni zajęć na studiach zaocznych)

dr hab. Marzena Stępień
e-mail: marzena.stepien@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

Czwartek 11:30 – 13:00, meet.google.com/fsm-vugk-dvs

mgr Mariola Symonides (Białek)
e-mail: mariibialek@gmail.com

Środa 14:00 – 15:00, dyżur zdalny
po wcześniejszy uzgodnieniu mailowym

dr Olga Szadkowska-Mańkowska
e-mail: o.szadkowska@gmail.com
dr Krzysztof Szamburski
e-mail: k.m.szamburski@uw.edu.pl

Środa 11:30 – 12:30, meet.google.com/nti-xjtf-den

dr Agnieszka Szurek

Sekretarz Zakładu Retoryki i Mediów

Poniedziałek 17:00 – 17:45, dyżur zdalny

Wtorek 10:00 – 10:30, dyżur zdalny

Czwartek 9:00 – 9:45, dyżur zdalny

dr Piotr Ślusarczyk
e-mail: p.slusarczyk@uw.edu.pl

Środa 8:00 – 9:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr hab. Magdalena Trysińska
e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej

Wtorek 11:00 – 12:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

mgr Albert Walczak

Niedziela 18:10 – 19:10, dyżur zdalny
(w dni zajęć na studiach zaocznych)

prof. Dorota Walczak-Delanois

Universite Libre de Bruxelles

dr Agata Wdowik
e-mail: agata.wdowik@uw.edu.pl

Poniedziałek 11:30 – 12:30, dyżur zdalny

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska

Kierownik Pracowni Rękopisów i Ineditów 1700-1850

dr Milena Wojtyńska-Nowotka
e-mail: m.wojtynska-no@uw.edu.pl

Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”

Czwartek 8:30 – 9:30, dyżur zdalny

dr hab. Ewa Wolańska
e-mail: e.wolanska@uw.edu.pl

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

Wtorek 9:00 – 9:45, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

Piątek 11:15 – 12:00, google meet
po wcześniejszym kontakcie mailowym

doc. dr Tomasz Wroczyński
e-mail: t.wroczynski@uw.edu.pl

Poniedziałek 12:00 – 13:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

Czwartek 12:00 – 13:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

dr hab. Zofia Zaron, prof. UW
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Środa 12:00 – 13:00, meet.google.com/uzc-ikkg-uwd

dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Środa 12:00 – 13:00, meet.google.com/uzc-ikkg-uwd

dr Jan Zdunik
e-mail: jan.zdunik@uw.edu.pl

Wtorek 16:00 – 17:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

Sobota 9:00 – 10:00, google meet
po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

⇦ WSTECZ