Skład osobowy Instytutu Polonistyki Stosowanej

Sekretarz Instytutu

  • mgr Natalia Cywińska

Pracownicy samodzielni:

Pracownicy niesamodzielni:

Pracownicy emerytowani

Doktoranci

⇦ WSTECZ