LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU - KONFERENCJA

Zaprazamy na XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W 40-LECIE UTWORZENIA STUDIÓW LOGOPEDYCZNYCH W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM PAMIĘCI DOC. DR MARII PRZYBYSZ-PIWKO

Konferencja odbędzie się w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 20, w dniach 29–30 września 2017 r. Aby ułatwić Państwu dotarcie do miejsca obrad w załączniku przesyłamy również mapkę dojazdu. Rejestracja uczestników rozpoczyna się w piątek 29 września od godz. 8.30. w biurze konferencji, które mieścić się będzie na drugim piętrze budynku przy ulicy Karowej 20. Chęć uczestnictwa w warsztatach należy zgłosić w biurze konferencji podczas jej trwania. Warunkiem odbycia się warsztatu jest zgłoszenie się na niego co niego co najmniej pięciu uczestników. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w sesji plakatowej. Format posteru to A1. Prosimy o doręczenie plakatu podczas rejestracji w biurze konferencji.

            Wszystkim uczestnikom konferencji zapewniamy ciepły posiłek w przerwie obiadowej w pierwszym i drugim dniu obrad. Czynnych uczestników konferencji serdecznie zapraszamy na uroczystą kolację, która odbędzie się w Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, parter budynku) w dniu 29 września 2017 roku o godzinie 19.45.

            Treść wystąpień zostanie opublikowana w formie monografii. Objętość artykułu wraz z bibliografią powinna się mieścić między 21 000-25 000 znaków ze spacjami. Szczegółowa instrukcja wydawnicza znajduje się w załączniku. Prosimy o nadsyłanie artykułów do 30 października 2017 roku na adresy mailowe:

konferencjalogopedycznauw@gmail.com

marzena.stepien@uw.edu.pl

n.siudzinska@uw.edu.pl

Do pobrania:

Zapraszamy na otwarte seminarium

z cyklu Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, organizowane przez Zakład Retoryki i Mediów. Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 czerwca o godzinie 17.00 w p. 52.

Wykład pt. Specyfika przekładu przekazu medialnego. Informacja w przestrzeni międzykulturowej i międzyjęzykowej  wygłosi dr Małgorzata Ślarzyńska.

Wieczór z Dy-bookiem

Serdecznie zapraszamy na wieczór z Dy-bookiem - 22 maja w Muzeum Polin (Anielewicza 6):
 • 18:00 pokaz filmu "Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz" (86 min.) w reż. Krzysztofa Kopczyńskiego
 • 19:30 spotkanie autorskie z Anną Sajewicz i Krzysztofem Kopczyńskim w związku z wydaniem książki "Dybuk. Opowieść o nieważności świata".Zobacz zaproszenie.

Zapraszamy na otwarte seminarium

z cyklu Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, organizowane przez Zakład Retoryki i Mediów. Najbliższe spotkanie odbędzie się 10 maja o godzinie 17.00 w p. 52 lub 7.

Wykład pt. „Aparycja językowa w środowisku stylistyki literackiej i mediolingwistyki”  wygłosi doc. dr Piotr Lehr-Spławiński.

Przestrzenie dyskursu: media i retoryka

Otwarte seminarium "Przestrzenie dyskursu: media i retoryka"

Dzień Otwarty Szkoły Edukacji PAFW i UW


Szkoła Edukacji PAFW i UW 24 maja organizuje swój Dzień Otwarty. W programie m.in. wykład prof. Witolda Bobińskiego o tym, jak być skutecznym i szczęśliwym polonistą i Aleksandra Pawlickiego o sprawiedliwych nauczycielach. Będzie można też dowiedzieć się m.in. jak uczyć sztuki argumentowania i jak zdyscyplinować klasę.
Więcej informacji na stronie http://www.uw.edu.pl/dzien-otwarty-szkoly-edukacji/

Zapraszamy na otwarte seminarium

Zapraszamy na otwarte seminarium Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, organizowane przez Zakład Retoryki i Mediów. Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 stycznia o godzinie 17.00 w p. 52.

Wykład pt. Literatura lokalna – definicja, gatunki, problemy opisu  wygłosi dr Agnieszka Szurek

Terminarz najbliższych zebrań naukowych Instytutu Polonistyki Stosowanej

 • 18 stycznia 2017, godz. 17.00, sala nr 7 - dr hab Anna Lorenc, wykład pt. Badanie normatywnej wymowy polskiej przy użyciu artykulografu elektromagnetycznego i kołowej macierzy mikrofonowej

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka,
Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

oraz Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zapraszają do wzięcia udziału w

XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W 40-LECIE UTWORZENIA STUDIÓW LOGOPEDYCZNYCH

W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

PAMIĘCI DOC. DR MARII PRZYBYSZ-PIWKO

Konferencja odbędzie się w dniach 2930 września 2017 r.

w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego

przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna jest organizowana w 40. rocznicę powołania studiów logopedycznych w Uniwersytecie Warszawskim. Powstanie Pomagisterskiego Studium Logopedycznego (PSLog) – drugiego w Polsce – miało duże znaczenie dla rozwoju logopedii w kraju. Z PSLog UW byli związani wielce zasłużeni dla polskiej logopedii: dr Irena Styczek, prof. Halina Mierzejewska, doc. Janina Wójtowicz oraz doc. Maria Przybysz-Piwko.

Konferencję dedykujemy pamięci zmarłej 16 października 2016 r. doc. dr Marii Przybysz-Piwko – wieloletniej kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego,  wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka, przewodniczącej Sekcji Logopedycznej TKJ i Polskiego Kolegium Logopedycznego – nieformalnego stowarzyszenia uczelni kształcących logopedów, niestrudzonej organizatorce studiów logopedycznych w Polsce i wybitnej badaczce problemów osób z dysfunkcjami mowy, przez ponad 40 lat związanej z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna ma nawiązywać do wspaniałych tradycji polskiej logopedii, ale też pokazać perspektywy jej rozwoju.

Kręgi tematyczne proponowane przez organizatorów konferencji wpisują się w zakres zainteresowań naukowo-badawczych i doświadczeń terapeutycznych doc. dr Marii Przybysz-Piwko:

 • fonetyka i patofonetyka,
 • świadomość językowa, w tym fonologiczna,
 • ortofonia i grafetyka,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • kształtowanie się systemu językowego u dzieci z zaburzeniami mowy,
 • zaburzenia mowy i jej rozwoju, a szczególnie afazja oraz niedokształcenie mowy o typie afazji,
 • terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej.

Zgłoszenia zawierające temat oraz formę wystąpienia (referat, warsztat, plakat) wraz z streszczeniem projektu wystąpienia (900 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej: Centrum Logopedyczne IPS UW, ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna
 • lub poczty elektronicznej: konferencjalogopedycznauw@gmail.com

w terminie do 21 maja 2017 r. Zgłoszenia tematów bez streszczeń nie będą uwzględniane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi:

350 zł dla uczestnika prelegenta (obejmuje materiały konferencyjne, możliwość uczestniczenia w sesjach naukowych, plakatowych i warsztatach, w przerwach kawowych i uroczystej kolacji oraz koszt recenzji i publikacji);

200 zł dla uczestnika bez wystąpienia (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

100 zł dla studentów logopedii oraz doktorantów (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

Członkowie Sekcji Logopedycznej TKJ, którzy regularnie opłacają składki, otrzymują 50 zł zniżki.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować we własnym zakresie.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 30 czerwca 2017 r. Opłaty uiszczane po tym terminie zostaną podniesione o 50 zł.

Rozdziały opracowane na podstawie wystąpień konferencyjnych (minimum 0,5 arkusza wydawniczego) zostaną opublikowane w recenzowanej monografii.

Dane do przelewu:

Towarzystwo Kultury Języka, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna

Dyskusyjny Klub Filmowy. Ważne nurty, niezwykli reżyserzy

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian – działający przy Instytucie Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW – zaprasza do udziału w dyskusyjnym klubie filmowym. Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Rozmowy o wybranych wcześniej filmach poprzedzone zostaną wykładem poświęconym reżyserom i nurtom światowej kinematografii. Spotkania klubu mogą być doskonałym uzupełnieniem zajęć ze specjalizacji medialnej lub wprowadzeniem do historii kina.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w klubie prosimy o kontakt mailowy na adres: klubslobodzian@gmail.com lub śledzenie profilu Klubu Filmowego im. Jolanty Słobodzian na Facebooku: facebook.com/klubslobodzian.

Najbliższe spotkania:

28 listopada 2016 (godz. 18:00; sala nr 8) – „Škoda napędzana krwią. Czechosłowacka nowa fala  a surrealizm”; wykład  i prowadzenie: Mariusz Koryciński

grudzień 2016 – „Na obwodzie talerza czarne litery: BOŻE DAJ SZCZĘŚCIE. Kino Andrzeja Barańskiego”; wykład i prowadzenie: Paweł Jaskulski