Skład Rady Naukowej IPS w kadencji 2012 – 2016

Samodzielni Pracownicy Naukowi

dr hab. Grzegorz P. BĄBIAK

dr hab. Anna CEGIEŁA

prof. dr hab. Jolanta CHOJAK

dr hab. Katarzyna DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK

prof. dr hab. Stanisław DUBISZ

prof. dr hab. Jakub Zdzisław LICHAŃSKI

dr hab. Agnieszka MIKOŁAJCZUK

dr hab. prof. UW Józef  PORAYSKI-POMSTA

dr hab. Marzena STĘPIEŃ

prof. dr hab. Elżbieta SĘKOWSKA

prof. dr hab.  Elżbieta WICHROWSKA

Inni Nauczyciele Akademiccy

dr Joanna FRUŻYŃSKA

dr Tomasz KOWALCZUK

doc. dr Piotr LEHR-SPŁAWIŃSKI

dr Magdalena TRYSIŃSKA

doc. dr Tomasz WROCZYŃSKI

Pracownicy Niebędący Nauczycielami Akademickimi

mgr Natalia KACPRZAK

mgr Ewa KOZŁOWSKA

Eksperci

prof. dr hab. Halina KARAŚ

prof. dr hab. Danuta KNYSZ-TOMASZEWSKA

dr hab. prof. UW Ewa SZCZĘSNA

dr hab. prof. UW Zofia ZARON

Stali Goście:

dr Dariusz DZIURZYŃSKI

dr Andrzej GUZEK

dr Beata JĘDRYKA

dr Ewa WOLAŃSKA

Studenci i doktoranci:

Agnieszka DEREJ

Protokolant:

mgr Magdalena BIEGAJ

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Polonistyki Stosowanej

  • 11 grudnia 2013 r.
  • 26 lutego 2014 r.
  • 11 czerwca 2014 r.