Naukowe Koło Logopedyczne

Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim zostało utworzone w 2004. Przewodniczącą została Marta Janeczek, obecnie doktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu. Od tamtej pory NKL zapewnia co roku dodatkowe warsztaty i wykłady z zakresu szeroko rozumianej logopedii nie tylko studentkom i studentom UW, ale także osobom spoza uczelni. We współpracy z warszawskimi poradniami organizuje dni darmowych diagnoz logopedycznych; promuje logopedię zarówno jako zawód, jak i jako kierunek studiów na kolejnych Piknikach Naukowych; reprezentuje UW w czasie studenckich konferencji naukowych; czynnie współpracuje z kołami naukowymi logopedii innych uczelni, w tym UMCS i APS. Wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności NKL znajdują się na stronie http://facebook.com/nkluw.

Centrum Logopedyczne IPS

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
sekretariat : pięrto II , pok. 209
telefon 22 5520327