OGÓLNOPOLSKA LOGOPEDYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA

Wczesna interwencja logopedyczna

współorgaznizatorzy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej Instytutu Polonistyki Stosowanej UW.

Komunikat II

1.    Osoby, które zgłosiły udział w konferencji, a jeszcze nie dokonały opłaty konferencyjnej mogą to uczynić w terminie do 5 września br. Po tym terminie zgłoszenie bez dokonanej wpłaty będzie anulowane bez możliwości wzięcia udziału w konferencji, z powodu ograniczonej liczby miejsc.
2.    Referentów, którzy z własnej inicjatywy zgłosiły referat, uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej do 8 września br. Niestety, ograniczone środki finansowe przeznaczone na zorganizowanie naszej konferencji nie pozwalają organizatorom zwolnić z opłaty konferencyjnej Państwa referentów, jak to było w przeszłości.
3.    Zamieszczamy
zaktualizowany program konferencji.

                                                                                 Organizatorzy
                                                           Ogólnopolskiej Konferencji LogopedycznejPobierz formularz zgłoszeniowy...

Pobierz ZAKTUALIZOWANY PROGRAM konferencji...

Pobierz PROGRAM konferencji...

Zapraszamy.

czytaj całość ...

KULTURA POPULARNA - CZĘŚCI I CAŁOŚCI

Zakład Retoryki i Medialnych Technik Przekazu zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową

KULTURA POPULARNA - CZĘŚCI I CAŁOSCI.
Narracje w kulturze popularnej.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa.
Warszawa, 7 — 9 października 2010.


Aktualny program konferencji: http://www.narratologia.blog.pl/

czytaj całość ...

Pamiętnik - bliżej fikcji czy faktu?

Instytut Polonistyki Stosowanej zaprasza na ogólnopolską konferencję doktorantów i młodych pracowników nauki

Pamiętnik - bliżej fikcji czy faktu?

11 - 12 października 2010.

Pobierz :Program [PDF] zaproszenie [DOC]   zaproszenie [PDF]   formularz zgłoszeniowy

Konferencja Nowoczesność w polonistycznej edukacji – pytania, problemy, perspektywy

Konferencja Nowoczesność w polonistycznej edukacji – pytania, problemy, perspektywy


W dniach 12 i 13 marca 2012 roku Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ oraz Zakład Edukacji i Glottodydaktyki Polonistycznej Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW organizują w Warszawie konferencję

Nowoczesność w polonistycznej edukacji – pytania, problemy, perspektywy.

W trakcie obrad chcemy podzielić się refleksjami, które zarysowują problematykę sesji, a przy tym w żaden sposób problematyki tej nie ograniczają. Zagadnienie nowoczesności interesuje nas w obszarach szeroko rozumianej humanistyki, zwłaszcza zaś w edukacji polonistycznej zarówno uniwersyteckiej, jak i szkolnej.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obradach i dyskusji.

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Anna Pilch, prof. UJ (Kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ)
Dr hab. Elżbieta Wichrowska (Wicedyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej UW)
Doc. dr Tomasz Wroczyński (Prodziekan Wydziału Polonistyki)


Zobacz :Program [PDF]

Zdjęcia z konferencji KULTURA POPULARNA - CZĘŚCI I CAŁOŚCI

Zdjęcia z konferencji KULTURA POPULARNA - CZĘŚCI I CAŁOŚCI

czytaj całość ...

RETORYKA I POLITYKA

RETORYKA I POLITYKA / RHETORIC AND POLITICS
Międzynarodowa konferencja

czytaj całość ...

20 LAT PO OKRĄGŁYM STOLE

• współuczestnictwo w organizacji konferencji
20 LAT PO OKRĄGŁYM STOLE
[tytuł roboczy] – jesień 2009.

Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży


VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Warszawa, 26-27 listopada 2009.

czytaj całość ...

EUROPEJSKI KANON LITERACKI. EDYCJE XXI WIEKU

EUROPEJSKI KANON LITERACKI. EDYCJE XXI WIEKU.
 
Warszawa, 19 - 22 października 2009.
kontakt: konferencja.kanon.polon@uw.edu.pl
strona konferencji: http://www.kanon-uw.pl/

czytaj całość ...