V Studenckie Forum Badań nad Językiem


organizatorzy: Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem przy Wydziale Psychologii UW, Ośrodek Badań Filozoficznych
miejsce i czas: Warszawa, 12-13.05.2012
zgłoszenia do: 1.04.2012

więcej informacji: http://www.psychologia.pl/forum_badan_nad_jezykiem/

Polityczność psychoanalizy. Freud - Lacan - Zizek


Ogólnopolska konferencja naukowa

organizatorzy: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
oraz Koło Krytyki Psychoanalitycznej - Uniwersytet Śląski

miejsce i czas: Katowice, 9-11 maja 2012

zgłoszenia do: 1 kwietnia 2012

Więcej informacji...

JĘZYK W POZNANIU


Ogólnopolska Studencka Językoznawcza Konferencja Naukowa

organizatorzy: Koło Językoznawców Instytutu Neofilologii UAM
miejsce i czas: Poznań, 18 maja 2012
zgłoszenia do: 13 kwietnia 2012
więcej informacji na: http://www.kng.amu.edu.pl/jezykwpoznaniu/