dr Katarzyna Maciejak


E-mail

k.maciejak@uw.edu.pl

  • 2012 - magister filologii polskiej (Uniwersytet Warszawski), specjalizacja redaktorska
  • 2011 - 2012  studia podyplomowe w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW (specjalizacja nauczycielska dla polonistów)
  • 2012 - 2017  studia doktoranckie w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW (w zakresie językoznawstwa); członkostwo w Pracowni Języka Elektronicznych Środków Przekazu
  • 2017- asystent w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej; Wydział Polonistyki UW
  • 2017 - stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na podstawie rozprawy "Strategie nadawcze wideoblogerów prowadzących kanały popularnonaukowe w serwisie YouTube.pl" (dyplom z wyróżnieniem).

Zainteresowania naukowe:

Współczesny język polski (szczególnie język w Internecie), socjolingwistyka, nauczanie języka polskiego, edukacja medialna

Plany badawcze:

Analiza języka wideoblogerów

Publikacje

Publikacje
Maciejak K., YouTube w edukacji. Strategie nadawcze wideoblogerów, Universitas, Kraków 2018.
Między oficjalnością a potocznością. Leksykalne wykładniki stylu popularnonaukowego w wideoblogach [w:] Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.), Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i ekonomicznych, Kraków 2015.
Autoprezentacyjne kłopoty wideoblogerów [w:] Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch (red.), Języka a media. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach, Kraków 2015.

Autoprezentacja w języku wideoblogerów [w:] Marek Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, Elbląg 2014.

Językowe wyznaczniki kodu ograniczonego w programach dla dzieci (na przykładzie polskiej wersji filmu animowanego „Niesamowity świat Gumballa”) [w:] Anna Pilch, Magdalena Trysińska (red.),  Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy, Kraków 2013

Polszczyzna konsumpcyjna w programach dla dzieci (na przykładzie polskiej wersji filmu animowanego „Niesamowity świat Gumballa”) [w:] Piotr Żmigrodzki, Sylwia Przęczek-Kisielak (red.) Bogactwo współczesnej polszczyzny, Kraków 2013


 

WSTECZ