mgr Justyna Żulewska

E-mail

justyna.zulewska@poczta.fm

Wykształcenie

  • 2003 – 2008 studia na Akademii  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na Wydziale Nauk Pedagogicznych, specjalność: logopedia; tytuł: magister;
  • 2003 – 2008 studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Humanistycznych, kierunek: filologia polska; tytuł: magister;
  • 2007 – 2008 studia na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie, na Wydziale Pedagogiki Specjalnej (w ramach programu Socrates-Erasmus);
  • 2008 - 2010 studia podyplomowe z neurologopedii na SWPS w Warszawie.  

Praca zawodowa

  • 01.11.2007 - 14.06.2008  Przedszkole przy Ogólnokrajowej Szkole Polskiej na Węgrzech,
  • Od 01.10.2008 – 30.04.2009  Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej „Aga” w Warszawie
  • Od 01.05.2009 r.  Szpital Grochowski im. Tadeusza Masztaka w Warszawie

Zainteresowania naukowe

  • neurologopedia
  • neuropsychologia
  • profilaktyka logopedyczna
 

WSTECZ