mgr Milena Wojtyńska-NowotkaTytuł pracy magisterskiej: Polska terminologia wyścigów konnych - okres przedwojenny oraz lata 1990-1999.
studia doktoranckie na czwartym roku. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Dubisz.
Tytuł pracy: Słownictwo Maurycego Mochnackiego na podstawie Rozpraw literackich.

Zainteresowania naukowe

zagadnienia związane z leksykologią.

Publikacje

Artykuły
LATYNIZMY I GRECYZMY LEKSYKALNE W ROZPRAWACH LITERACKICH MAURYCEGO MOCHNACKIEGO - PJ 2013, nr 10
GALICYZMY LEKSYKALNE W ROZPRAWACH LITERACKICH MAURYCEGO MOCHNACKIEGO - PJ 2011, nr 8

Recenzje
ODKRYWANIE ZNACZEŃ W JĘZYKU, red. A. Mikołajczuk, K. Waszakowa - PJ 2013, z. 4
ETYCZNY I PRAGMATYCZNY. POLSKIE DYSKURSY POLITYCZNE PO 1989 ROKU - PJ 2013, nr 5
ODMIANY STYLOWE POLSZCZYZNY DAWNIEJ I DZIŚ , pod red. U. SOKÓLSKIEJ - PJ 2013, nr 3
BOGUSŁAW NOWOWIEJSKI, Z ZAGADNIEŃ KONTAKTÓW JĘZYKOWYCH - PJ 2011, nr 6
URSZULA SOKÓLSKA STUDIA I SZKICE O JĘZYKU PISARZY ZAGADNIENIA WYBRANE - PJ 2011, nr 10

 

WSTECZ