mgr Ewa WalewskaDoktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej.

Absolwentka Wydziału Polonistyki UW. W 2011 roku otrzymała tytuł magistra – praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej: Ekspresywne nazwy osobowe w dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza – analiza formalna i semantyczno-kulturowa.

Od 2008 r. aktywny członek Międzywydziałowego Koła Kultury Języka Prawnego i Prawniczego UW „Lingua Iuris”.

Prowadzi zajęcia z redakcji językowej tekstu.


Publikacje

Redakcja
Język wspólczesnego prawa, red. A. Niewiadomski, E. Sztymelska, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-927816-3-9.

Polski język prawny –  media, społeczeństwo, edukacja, red. D. Kondratczyk, A. Niewiadomski, E. Walewska, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-927816-7-7.

Język współczesnego prawa: polityka a język, red. D. Kondratczyk, A. Niewiadomski, E. Walewska; Warszawa 2014, ISBN: 978-83-64271-01-4.

Artykuły

Tajemnica tej transformacji jest niezgłębiona. O przemianie bohatera w „Sonacie Belzebuba” Stanisława Ignacego Witkiewicza, [w:] Idea przemiany. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji, t. 3, red. A. Majkiewicz, M. Duś, Częstochowa 2012, ISBN: 978-83-61425-22-9.

Obce kraje, narody i kultury w „Peregrynacji po Europie” Jakuba Sobieskiego, [w:] Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś, red. M. Świtała-Cheda, Łódź 2011, ISBN: 978-83-62157-30-3.

Językowy obraz przestępcy w tekstach prawnych i medialnych, [w:] Prawo, język, media, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-927816-2-2.

Łamanie tabu językowego we współczesnej komunikacji politycznej, [w:] Język współczesnego prawa: polityka a język,, red. D. Kondratczyk, A. Niewiadomski, E. Walewska,Warszawa 2014, ISBN: 978-83-64271-01-4, s. 133-139.
„Zniesławienie” i „zniewaga” – językowe i prawne dzieje pojęć, [w:] Język współczesnego prawa: polityka a język,, red. D. Kondratczyk, A. Niewiadomski, E. Walewska,Warszawa 2014, ISBN: 978-83-64271-01-4, s. 141-149.
Obraz świata w „Geografii powszechnej czasów teraźniejszych...” Karola Wyrwicza, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców – 2, red. M. Gaze, K. Kubacka, Łódź 2014, ISBN: 978-83-7969-123-4, s. 185-190.

 

WSTECZ