mgr Katarzyna Szumotalska-SamorekUzyskała tytuł magistra filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2007 r. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Praca magisterska, napisana pod kierunkiem prof. Elżbiety Sękowskiej, zatytułowana Odzwierciedlenie relacji rodzinnych i przyjacielskich w grzecznościowych aktach mowy (na przykładzie polskiej grupy lokalnej w Anglii), była rezultatem przeprowadzenia badania ankietowego wśród przedstawicieli Polonii w Anglii. W 2009 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. W tym samym roku rozpoczęła pracę w redakcji anglojęzycznego kwartalnika naukowego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym. Od 2012 r. pełni funkcję kierownika redakcji.

Zainteresowania badawcze

Lingwistyka kulturowa, język i kultura epok dawnych.

Plany badawcze

Przedstawienie obrazu rodziny w języku pamiętników kobiecych z XIX wieku w ramach pracy doktorskiej.

Hobby

Taniec, zwierzęta, literatura.
 

WSTECZ