dr Olga Szadkowska-Mańkowska


E-mail

o.szadkowska@gmail.com

W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską poświęconą recepcji włoskiego dramaturga, Vittorio Alfieriego w polskiej przestrzeni kulturowej od XVIII do XX wieku pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Wichrowskiej. Tytuł pracy: Vittorio Alfieri w Polsce. Problemy recepcji.

Członkini Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej oraz Pracowni Rękopisów i Ineditów z lat 1700-1850 w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Od 2014 roku bierze udział w projekcie badawczym poświęconym Korpusowi Szkoły Kadetów.

Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, publikowała m.in. w "Wieku Oświecenia" i "Sztuce Edycji", studiowała na uczelni "La Sapienza" w Rzymie (2009-2010). Była członkinią Wydziałowej Komisji Stypendialnej (2011-2016) oraz Rady Naukowej (2016-2017). Współorganizowała IV Transdyscyplinarną Szkołę Letnią („Historie afektywne, polityki pamięci”), uczestniczyła również w V Transdyscyplinarnej Szkole Letniej („Być (z) sobą nie u siebie. Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość”).

Prowadziła zajęcia z historii edycji polskiej literatury pięknej oraz zajęcia z historii edycji literatury powszechnej z elementami translatologii. Obecnie prowadzi w Instytucie Filologii klasycznej konwersatorium poświęcone podróżom do Włoch na przestrzeni dziejów.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury oświeceniowej, polsko-włoskich związków literackich i historii przekładu. Zakochana w Rzymie, dobrym jedzeniu i dalekich podróżach.

Publikacje

Publikacje

Oniryczna wędrówka duszy zmarłego. Wokół „Zjawienia Emilki” Jana Pawła Woronicza, w tomie pokonferencyjnym „Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci”, Łódź 2014, str. 37-53.

Różne oblicza Rzymu w relacjach polskich artystów: wieczne miasto czy grobowiec dla żyjących?, w tomie pokonferencyjnym „Miasto w sztuce – sztuka w mieście”, Lublin 2014, str. 10-19.

Sen jako technika poetycka. Motyw marzenia onirycznego w twórczości Józefa Morelowskiego, w tomie pokonferencyjnym „Humanistyka XXI wieku”, Warszawa 2012, str. 219-227.

Różne oblicza starości w tłumaczeniach „Carmina I,9” Horacego, czasopismo „Hermeneia”, w druku.


 

WSTECZ