mgr Przemysław Śniadała


E-mail

przemyslaw.sniadala@gmail.com
Doktorant w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW (2010): praca magisterska Przyczyny i funkcje zmian mitu o Wandzie w literaturze polskiej do XVIII wieku włącznie, napisana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wichrowskiej i zrecenzowana przez dr Elżbietę Kauer.
Student V roku w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" (Kulturoznawstwo: Cywilizacja Śródziemnomorska). Pisze pracę magisterską dotyczącą przedstawiania sylwetki Piotra Skargi w polskich pismach katolickich I poł XX wieku.

Zainteresowania badawcze

Jego prace badawcze koncentrują się na recepcji myśli oświeceniowej w XIX i XX wieku. Zajmuje się również badaniami nad literaturą epok dawnych (głównie lit. staropolska). Rozprawę doktorską pisze pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wichrowskiej.

Hobby

Problematyka adaptacji filmowych literatury amerykańskiej, kultura śródziemnomorska.

 

WSTECZ