mgr Kinga Stanaszek


doktorantka Zakładu Retoryki i Mediów

Zainteresowania badawcze

teoria tłumaczenia, retoryka, genologia polskiej literatury s-f

Publikacje

Publikacje

Kultura w wychowaniu – inicjacja czytelnicza [w:] Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, red. S. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, TRIO, Warszawa 2011, str.116-120.

Trud przekładów tekstów kultury – tłumaczenie dialogiem [w:] Pedagogika dialogu: Nauczyciele dialogu, red. Dorota Jankowska, Wyd. APS, 2011, s. 300-304.

O powstawaniu gatunków, czyli o genologii literatury popularnej [w:] Związki i rozwiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, red. A. Gemra, Wrocław 2012, s. 63-71.
Od oralności do dzieciństwa – recepcja baśni [w:] Baśń w terapii i wychowaniu, red. S. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, TRIO, Warszawa 2012, s 153-158.

Bajarz polski A. Glińskiego a baśnie braci Grimm. Porównanie [w:] Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen, red. W. Kostecka, wyd. Aspra-Jr, Warszawa 2013, s. 171-180.

Odpowiedzialność w literaturze dla dzieci [w:] Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci?, red. A. Jegier, wyd. Difin SA, Warszawa 2013, s. 32-42.

Zajęcia:

U źródeł fantazji - genologia literatury popularnej i fantastycznonaukowej (semestr letni 2011/2012)

Retoryka w komunikowaniu publicznym (semestr zimowy 2012/2013)

Redakcja monografii naukowej Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu pod redakcją naukową Szymona Kawalli, Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, Jana Wiktora Sienkiewicza, wydawnictwo Trio. (maj 2011)

Tłumaczenia wywiadów (z rosyjskiego Andriej Diakow, Suren Cormudian, z angielskiego Jonathan Carroll) do czasopisma „Creatio Fantastica”, zastępca redaktora naczelnego.

Ekspert Warszawskiego Kiermaszu Książki

Udział w dyskusjach panelowych (kwiecień 2012)  

WSTECZ