mgr Jakub Skrzek


E-mail

jakub.skrzek@wp.pl

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • od 2011 – doktorant w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • studia podyplomowe z zakresu Neurologopedii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Filologia polska/logopedia, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe:

 • metody pracy w dyslalii;
 • oligofazja, szczególnie w Zespole Downa;
 • Zespół Pradera-Williego;
 • profilaktyka logopedyczna, wczesna interwencja logopedyczna,
 • dziecięce poczucie poprawności językowej.

Publikacje

Publikacje
Skrzek J., Diagnoza i terapia funkcji pokarmowych w obrębie okolicy orofacjalnej – połykania, gryzienia i żucia, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk 2015 – złożone do druku.
Skrzek J., Dziecięce poczucie poprawności językowej – analiza wypowiedzi dzieci przedszkolnych, [w:] J. Zawadka (red.), Świadomość wybranych problemów logopedycznych, Warszawa 2014.
Skrzek J., Beata Ciecierska-Zajdel, „Trening głosu”recenzja książki, Studia Pragmalingwistyczne, Rok VI, Warszawa, 2014.
Skrzek J., Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane do wykrywania wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Studia Pragmalingwistyczne, Rok IV, Warszawa 2012.
Skrzek J., Radosne r. Ćwiczenia wywołujące głoskę r i ją utrwalające, Gdańsk 2009.

Dorobek, doświadczenie, funkcje.

Towarzystwa Naukowe:

 • Towarzystwo Kultury Języka, Sekcja Logopedyczna, sekretarz.
 • Towarzystwo Kultury Języka, członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Działalność zawodowa:

 • neurologopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Członek Zespołu Orzekającego).
 • neurologopeda w przedszkolu integracyjnym.

Wybrane szkolenia:

 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w pracy logopedy z dziećmi od urodzenia do drugiego roku życia.
 • Opóźniony a zaburzony rozwój mowy – problemy diagnostyczne.
 • Diagnoza i terapia autyzmu.
 • Makaton.
 • Uczeń z zespołem Aspergera w szkole.
 • AAC, porozmawiaj z osobą, która ma poważne zaburzenia mowy.
 • Pomagam – wiem jak! Cykl szkoleń z tematyki całościowych zaburzeń rozwoju.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci.
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne.
 • Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania.
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa.
 • Kurs na terapeutę Integracji Sensorycznej – I stopień.
 

WSTECZ