mgr Dominika Siedlecka

Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW, specjalizacja zawodowa: nauczycielska.

W 2010 roku obroniła pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. Danuty Knysz – Tomaszewskiej, Kreacja artysty na przykładzie listów Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla i Vincenta Van Gogha do brata Theo. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z teatrem, historią sztuki i literaturą dwudziestowieczną. Ma zamiar napisać rozprawę doktorską o tematyce: Literaci o sztuce w polskiej eseistyce dwudziestolecia międzywojennego. Na Wydziale Polonistyki prowadzi zajęcia z warsztatu interpretacji na specjalizacji nauczycielskiej.

Pracuje w szkole, w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, uczy języka polskiego i wiedzy o kulturze. Prowadzi szkolny teatr. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, w kinie Muranów, w ramach programu edukacji filmowej dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych, prowadzi prelekcje przed filmami.
 

WSTECZ