dr Elżbieta SadowskaDoktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii polskiej i logopedii na Wydziale Polonistyki UW.

W 2010 roku obroniła pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem dr hab. Józefa Porayskiego-Pomsty, Sposoby komunikacji dziecka autystycznego – studium przypadku.Pracuje w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku na stanowisku nauczyciel-logopeda. Ukończyła 3-stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem,Makaton – Program Rozwoju Komunikacji,  trening umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej, symultaniczno-sekwencyjną  naukę czytania, stymulację mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, metodę integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci, pedagogikę zabawy w edukacji oraz inne kursy, warsztaty i szkolenia wzbogacające warsztat pracy.

Przygotowuje rozprawę doktorską na temat zachowań komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z kompetencją komunikacyjną dzieci ze spektrum autyzmu oraz  trudności terapeutycznych w pracy z tą grupą. Stypendystka Instytutu Polonistyki Stosowanej oraz autorka artykułów dotyczących problematyki autyzmu.

Prowadziła zajęcia z:niedokształcenia mowy u osób z autyzmem, niedokształcenia mowy u osób z upośledzeniem umysłowym, zaburzeń mowy (autyzm), wspomagania rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej.

Pasjonatka sportów ekstremalnych, uwielbiająca nowe wyzwania i trudne trasy.
 

WSTECZ