mgr Marta SkuraUkończyła polonistykę (2005 r.) i germanistykę (2009 r.). W roku 2007/2008 współpracowała z Uniwersytetem w Poczdamie, gdzie prowadziła zajęcia z języka polskiego jako obcego. Od 2005 r. pracuje jako lektorka i wykładowca w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”. Naukowo zajmuje się lingwistyką kulturową i glottodydaktyką polonistyczną. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą trudnościom Niemców uczących się języka polskiego jako obcego. Lubi uczyć się języków obcych i podróżować.  

Publikacje

Publikacje
red. P. Garncarek, P. Kajak, Reklamy poruszające tematy tabu w: Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego.; Warszawa 2012; s. 159-165, (referat wygłoszony na konferencji w Centrum Polonicum w listopadzie 2010 r.)
red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Tekst reklamy na lekcji języka polskiego jako obcego [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 3.; Łódź 2011; s. 55-62, (referat wygłoszony na konferencji pt. Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego w kwietniu 2010 r. w Łodzi)
red. P. Garcarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Przykłady kuluremów w językach polskim i niemieckim [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego.; Warszawa 2010; s. 175-180, (referat wygłoszony na konferencji pt. Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, która odbyła się 15-16 maja 2009 r. w Centrum Polonicum)
red. W. Miodunka, A. Seretny, Minimum kulturowe w nauczaniu JPJO na przykładzie adresata niemieckiego [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI w.; Kraków 2009; s. 329-335, (referat wygłoszony na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia „Bristol”)
Nauka języka obcego balansowaniem między własną kulturą a obcą na przykładzie języków polskiego i niemieckiego, [w:] Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw.; Ustroń 2009; (CD-ROM)
red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Przemilczenia w przekazie kultury w relacjach polsko-niemieckich na podstawie podręczników do nauki języka polskiego jako obcego [w:] Przemilczenia w relacjach międzykulturowych.; Warszawa 2008; s. 269-274, (referat wygłoszony na konferencji pt. Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, która odbyła się 23-24 października 2006 r.)
Niemiec na lekcji języka polskiego jako obcego – poszukiwanie drogi „na skróty”, [w:] Przez języki obce do sukcesu.; Ustroń 2007; (CD-ROM)
Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicum.; Warszawa 2006; (członek Komitetu Redakcyjnego)
Modulbaustein im sprachpraktischen Curriculum des BA-Studiengangs Lehramt Polnisch ; (referat wygłoszony na konferencji 25. Jahrestagung des AKS pt. Sprachen als akademische Schlüsselkompetenz, która odbyła się w Passau 28.02-1.03 2008 r.)
współautorka z M. Stasieczek-Górną, Tandemowe nauczanie języków obcych – doświadczenia, wnioski i przykłady zadań, e-book: http://www.polonicum.uw.edu.pl/pdf/forum_ksiazka.pdf; (referat wygłoszony na konferencji pt. Edukacja międzykulturowa – Forum glottodydaktyczne w marcu 2012 r.)
Błędy wynikające z interferencji kulturowej popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego.; (referat wygłoszony na konferencji pt. Glottodydaktyka – media – komunikacja, która odbyła się 27-28 kwietnia 2012 r. w Łodzi), referat oddany do druku
Błędy leksykalne popełniane przez Niemców uczących sie języka polskiego jako obcego.; (referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji pt. Glottodydaktyka wobec wielokulturowości zorganizowanej przez Centrum Polonicum, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz Fundację Slawistyczną, która odbyła się dn. 19-20 kwietnia 2013 r. na
Artykuły
Porozmawiajmy jak Niemiec z Polakiem, „Kwartalnik Polonicum”, 7 2008
Nie bądź Wanda polub Niemca, „Kwartalnik Polonicum”, 4 2007
Czy muzyka zawsze łagodzi obyczaje? , „Kwartalnik Polonicum”, 1 2006
Czuły barbarzyńca – kultura i sztuka przy kawie i herbacie, „Kwartalnik Polonicum”, 2 2006
Recenzje
Czy w glottodydaktyce polonistycznej nadchodzi nowa generacja? (recencja książki pt. Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, red. W. T. Miodunka) w: „Przegląd Humanistyczny” 2010; nr 5/6 (422/433), s. 174-179.

 

WSTECZ