mgr Joanna Ołówek

Ukończyła studia na Wydziale Polonistyki UW w 2009 roku, następnie podyplomowe studia edytorskie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz pomagisterskie studium logopedyczne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 roku jest studentką studiów doktoranckich w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Zainteresowania badawcze:

język prawny i prawniczy, poprawność językowa, etyka języka, komunikatywność tekstów
 

WSTECZ