mgr Anna Najdecka


E-mail

anajdecka@wp.pl

W 2010 r. uzyskała dyplom studiów magisterskich na Wydziale Polonistyki UW, na podstawie pracy Innowacje semantyczne w najnowszym słownictwie kosmetycznym, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Radosława Pawelca.

Od 2012 r. doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej, pod opieką naukową dr hab. Anny Cegieły.

Zainteresowania naukowe:

stylistyka, kultura języka polskiego, semantyka, leksykografia, leksykologia, język dyskursu.

Plany badawcze:

studia nad zwierzętami (m.in. relacja człowiek-zwierzę, podmiotowość zwierząt, kwestie wykluczenia gatunkowego) w perspektywie językoznawczej.

Publikacje

Artykuły

Składnia związku głównego – orzeczenie przy podmiocie szeregowym, „Poradnik Językowy” 1993, z. 8, s. 437-445.

Innowacje semantyczne w nazwach kosmetyków, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4, s. 75-86.

Prowadzone zajęcia:

  • Praktyczna stylistyka (ćwiczenia)
  • Współczesna stylistyka (wykład)
  • Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku (warsztaty)
  • Redakcja językowa tekstu (ćwiczenia)
 

WSTECZ