mgr Agnieszka Morzy


E-mail

a.morzy@uw.edu.pl

Od 2011 doktorantka w Zakładzie Retoryki i Mediów

Zainteresowania naukowe:

  • praktyczne zastosowanie nauk humanistycznych na płaszczyźnie nowych technologii (copywriting, SEO writing, webwriting, optymalizacja treści w internecie pod kątem pozycjonowania stron oraz doświadczenia użytkownika, problematyka Web 2.0 i 3.0, Semantic Web, aplikacje mobilne, social media),
  • antropologia reklamy w perspektywie operacyjnej teorii reklamy,
  • poetyka tabloidu i przejawy tabloidyzacji tzw. mediów jakościowych,
  • erotyzm ponowoczesny w popkulturze.

Publikacje

Publikacje

Kto może mówić o seksie? Seksuolog jako poseł dyskursu erotycznego [w:] Rodzaje dyskursu publicznego, red. P. Lehr-Spławiński, Warszawa 2011;

Oddać sens seksu... Medialne oblicza merytorycznego dyskursu erotycznego jako kulturowo-społeczny problem komunikacyjny, [w:] „Lingua ac Communitas”, vol. 22, 2012;

Skandal skatologiczny, czyli fizjologiczne oblicze skandalu [w:] Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Warszawa 2013;

Nagrody, wyróżnienia:

Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.

 

WSTECZ