dr Marta Maśka

W 2014 roku obroniła pracę doktorską o kulturze i sztuce japońskiej w polskiej prasie przełomu XIX i XX wieku pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Knysz-Tomaszewskiej. Redaktorka, lektorka języka polskiego jako obcego – współpracuje między innymi z Politechniką Warszawską, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i organizacjami pozarządowymi. Sekretarz Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się wokół literatury podróżniczej i kultury Dalekiego Wschodu.

 

WSTECZ